Voor het agrodebat 2017 is gekozen voor het thema: ‘Doorbreek de cirkel,’  durven we de cirkel van oude principes te doorbreken om vervolgens te groeien naar een circulaire en bestendige agrosector?

Een circulaire economie verbindt mensen

6 december 2016 | Categorie: https://weblog.wur.eu/homework-help-for-uop/

De circulaire economie staat de jongste jaren volop in de belangstelling. Of het nu gaat om de Europese Commissie, het Nederlandse kabinet of de ambities van steden als Rotterdam en Amsterdam, de transitie naar een circulaire economie wordt als een belangrijke en actuele ontwikkeling aangemerkt. De circulaire economie kennen we in zulke welbekende termen als efficiënte inzet en duurzaam beheer van hulpbronnen, optimaliseren van reststromen en hergebruiken van grondstoffen en producten.

‘Parijs’ vraagt om circulair denken

4 december 2016 | Categorie: https://weblog.wur.eu/homework-help-for-uop/

Uit het klimaatakkoord van Parijs spreekt een grote ambitie om de emissies van broeikasgassen fors terug te dringen. De landbouw is verantwoordelijk voor een vijfde van deze emissies en het heeft logischerwijs een sterke bijdrage aan de reductie te leveren. Minder voedselverspilling en een klimaatslimme landbouw zijn twee van de uitdagingen. Een klimaatvriendelijk consumptiepatroon is een andere Een ambitieus klimaatakkoord waarin de temperatuur op aarde met niet meer dan 1.5 graad Celsius stijgt vereist ‘negatieve emissies’, oftewel CO2-emissies, uit de lucht halen. Herbebossing, waardoor CO2 in bomen wordt opgeslagen, de teelt van CO2-afvangende gewassen voor de productie van bio-energie en afvang emissies bij verbranding dienen hier een bijdrage aan te leveren.

Debatteer mee tijdens het Online Agrodebat van 5-8 december

2 december 2016 | Categorie: https://weblog.wur.eu/homework-help-for-uop/

Op donderdag 12 januari vindt weer Het Agrodebat plaats, dit jaar met als thema: ‘Doorbreek de Cirkel’. Georganiseerd door Wageningen Economic Research. Doorbreek de Cirkel Durven we de cirkel van oude principes te doorbreken om vervolgens te groeien naar een circulaire en bestendige agrosector? Een stabiel klimaatakkoord leidt tot instabiliteit op het gebied…