Het Agrodebat 2018 gaat over de ‘Veranderende rol van Nederland in een dynamisch internationaal speelveld’. Wat betekent de globalisering van de markten voor de Nederlandse agrosector?

Invulling geven aan nieuwe perspectieven

19 december 2018 | Categorie: https://weblog.wur.eu/ap-essay-format/

Blog ter gelegenheid van presentatie inkomensraming 2018 2017 was historisch erg goed, zelfs mensen die al bijna 40 jaar bij Wageningen Economic Research werken kunnen zich niet herinneren dat de land- en tuinbouw gemiddeld ooit kostendekkend was en een normaal inkomen en rendement opbracht. We konden er dus een jaar…

Nederland als transitie-expert

Nederland als transitie-expert
18 januari 2018 | Categorie: https://weblog.wur.eu/ap-essay-format/

De droom van duurzamere en gezondere voedselproductie en consumptie staat al decennia op de Nederlandse agenda. Er zijn veel kritische geluiden over megastallen, ontbossing, milieuvervuiling en voedselmanipulatie. Dit biedt een voedingsbodem voor initiatieven die werken aan een transitie naar een betere voedselproductie en consumptie en een betere leefomgeving. Samenwerken aan…

rosa parks essay

Van koopman naar kopman

De plek van de Nederlandse agrosector op de internationale markt
4 december 2017 | Categorie: https://weblog.wur.eu/ap-essay-format/

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De vraag is echter hoe Nederland op deze internationale markt gezien wil worden. Als ‘tiny country that feeds the world’, zoals de National Geographic het in het septembernummer ronkend omschreef? Waarbij voorbij werd gegaan aan de maatschappelijke grenzen waar…

De wereld aan onze voeten?

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector.
10 oktober 2017 | Categorie: https://weblog.wur.eu/ap-essay-format/

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De Nederlandse afzetmarkt is te klein voor de ambities van veel bedrijven, die een groot deel van hun producten – variërend van zaaizaad tot kippenslachtlijnen tot kaas –  afzetten buiten Nederland. Omgekeerd draaien veel bedrijven in de agrosector –…