essay on criticism summary

Door: essay fight club · 20 december 2018
Categorie: cosmetic surgery essay titles

We zijn aan het einde gekomen van het WUR-jubileumjaar. Het eeuwfeest is gevierd. Op naar het volgende. Een beetje verloren geraakt in het feestgedruis, meen ik, is het boek Metamorfose: 1993-2018, hoe Wageningen wereldtop werd over de ontwikkelingen van WUR in de laatste kwart eeuw. Het loont de moeite eens…

Wereldwijde ontwikkelingen bieden mogelijk kansen voor Nederlandse varkenssector

wereldvarkensmarkt
Door: Robert Hoste · 23 oktober 2018
Categorie: cosmetic surgery essay titles

Droogte, Afrikaanse varkenspest, handelsoorlog tussen de VS en China. Er is van alles aan de hand wat invloed heeft op de varkensproductie wereldwijd. Dat kan positief uitpakken voor de Nederlandse varkenssector. De droogte van de afgelopen zomer heeft geleid tot grondstofschaarste, waardoor veevoer duurder geworden is. Er zijn schattingen dat…