12 januari 2018 | Categorie: Agrodebat 2018

Duurzame productiesystemen als kans voor Nederland

Door Joan Reijs

Senior onderzoeker duurzaamheidsmeting landbouw, focus op me...

Nederland is een land met een rijke historie als het gaat om de landbouwproductie. Het vakmanschap van Nederlandse boeren heeft wereldwijd grote bekendheid. Nederland is ook dichtbevolkt en bekend om de neiging om alles tot op de laatste komma te regelen. We benutten elke vierkante centimeter en lopen, mede daardoor, ook steeds als eerste tegen de grenzen aan van wat de maatschappij kan en wil accepteren. Ook op het gebied van duurzaamheid komen de signalen in Nederland eerder en sterker binnen dan elders. Is dit alleen een bedreiging of is het ook een kans?

Ik zou er voor willen pleiten om deze situatie vooral als een kans te zien: een kans om in Nederland voorop te lopen in het ontwikkelen van duurzame productiesystemen. Behalve dat het nodig is voor het behoud van onze planeet, kan het ons als Nederland twee belangrijke dingen bieden: 1) een betere positie in de internationale markt en 2) kennis over deze duurzame productiesystemen als exportproduct.

Ten aanzien van de marktpositie: er zijn steeds meer signalen dat de markt voor duurzaam voedsel verschuift van niche naar mainstream. Denk aan eisen en concepten die retailers als Albert Heijn en Jumbo introduceren maar ook aan eisen van grote afnemers als Unilever, Mars en Nestle. Hoewel de zoektocht naar de juiste vorm nog in volle gang is, is de trend bijna niet meer weg te denken. En op kostprijs gaan we de internationale slag sowieso niet winnen met onze dure productiefactoren arbeid en grond.

Ten aanzien van kennisontwikkeling over duurzame productiesystemen, is in Nederland een aantal basisvoorwaarden goed op orde. Denk aan opleidingsniveau, data-uitwisseling, technologie en infrastructuur maar ook aan de mogelijkheid om het maatschappelijk debat te organiseren. We hebben ook de instituties, de historie en de mentaliteit om deze kennis in het buitenland te verwaarden.

Om deze kans te kunnen pakken, hebben we als land zeker nog de nodige stappen te zetten. De belangrijkste lijken mij:

  1. Een duidelijker (marketing) verhaal ontwikkelen wat de ankerpunten zijn van duurzame landbouw in Nederland. Waarom produceren we al dat voedsel hier? Wat zijn de pluspunten van productie in NL ten opzichte van andere landen? Waar liggen de grenzen aan de productie in Nederland?
  2. Meer synergie opzoeken tussen maatschappelijk gewenste en technisch efficiënte productiesystemen. Beide facetten heb je nodig voor een duurzame bedrijfsvoering. Hoe zorgen we ervoor dat vaak ratio-gedreven argumenten van producenten en vaak meer emotie-gedreven beelden van burgers en consumenten dichter bij elkaar komen en elkaar gaan versterken in plaats van bevechten?
  3. Het creëren van gunstigere omstandigheden of voordeel op het boerenerf bij betere duurzaamheidsprestaties. Denk hierbij niet alleen aan regelgeving maar ook aan premies, vergunningverlening of voorwaarden aan financiering. Zonder incentives voor de boer, komt de verduurzaming niet tot stand.
  4. Het transparant maken van duurzaamheidsprestaties. Denk hierbij aan het ontwikkelen van eenvoudig te begrijpen meetmethoden en indicatoren voor duurzaamheid en het ontsluiten van data om dit van alle producten in beeld te brengen.

Bij al deze stappen is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal om de benodigde vaart te kunnen maken en alle wissels de goede kant op te zetten.

Mijn pleidooi is om hier als Nederland vol op in te zetten. Is er eigenlijk wel een alternatief voor de Nederlandse landbouw?

Agrodebat 2018

Dit blog is gepresenteerd als één van de 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Anne Charlotte Hoes teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op www.wur.nl/agrodebat. Voor een video-impressie kunt u kijken op essay on oil conservation in hindi pdf.

Gerelateerd

Door Joan Reijs

Senior onderzoeker duurzaamheidsmeting landbouw, focus op melkveehouderij

Er zijn 2 reacties.

  1. […] Agrodebat van 2018.  Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Anne Charlotte Hoes en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op http://www.wur.nl/agrodebat. Voor een […]

  2. […] het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op http://www.wur.nl/agrodebat. Voor een […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *