18 januari 2018 | Categorie: Agrodebat 2018

Nederland als transitie-expert

Door Anne-Charlotte Hoes

Als LEI-onderzoeker ben ik betrokken bij diverse innovatie t...

De droom van duurzamere en gezondere voedselproductie en consumptie staat al decennia op de Nederlandse agenda. Er zijn veel kritische geluiden over megastallen, ontbossing, milieuvervuiling en voedselmanipulatie. Dit biedt een voedingsbodem voor initiatieven die werken aan een transitie naar een betere voedselproductie en consumptie en een betere leefomgeving.

Samenwerken aan innovatie

In initiatieven zoals Kipster, HerenBoeren, Instock en Duurzame Zuivelketen werken bedrijven, ondernemers, maar ook ngo’s en burgers passievol aan stapsgewijze en baanbrekende innovaties. Hierbij nemen ze maatschappelijke en ecologische uitdagingen als uitgangspunt. In deze initiatieven is veel geleerd over netwerken, experimenteren en het vermarkten van duurzaamheid.

Initiatieven worstelen

Echter, er is meer nodig om deze initiatieven een toekomst te bieden en zo een duurzamere en gezondere voedselproductie en consumptie te realiseren. Uit gesprekken met initiatiefnemers blijkt dat nieuwe voedselinitiatieven vaak worstelen met hun voortgang. Zo missen inspirerende ondernemers vaak opstart- en opschaalkapitaal en ervaren ze allerlei hindernissen om hun afzetmarkt te laten groeien. Een initiatief van burgers is afhankelijk van vrijwilligers die zich zelden voor een langere periode committeren. En voor duurzaamheidsinitiatieven van gevestigde agrifood-bedrijven blijkt het lastig om routines en normen van de eigen sector te veranderen.

Activeren, verbinden en leren

Ik pleit voor een Nederland waar deze ondernemerslust en maatschappelijke energie wordt aangewakkerd en verbonden aan lokale toekomstvisies zoals circulaire steden en voedsel als medicijn. Het Nederlandse poldermodel 2.0 waarbij ondernemers, burgers, overheid en onderzoekers hun krachten bundelen en waardevolle start-ups ondersteunen in scaling-up. Dit vraagt om experimenteerruimte, lef en gezamenlijke reflectie  om de Nederlandse expertise en ervaring van het aanjagen en ondersteunen van transities verder te vergroten.

Internationaal transities aanjagen en ondersteunen

Andere landen worstelen ook met voedselzekerheid, milieuvervuiling, uitputting van de bodem en maatschappelijke weerstand. Nederland kan zich door zijn kennis, innovativiteit en expert in duurzame oplossingen internationaal positioneren als transitie-expert. Iets wat ook past bij het imago van ‘maakbaar Nederland’. En aan Nederland de uitdaging om over onze grenzen heen te kijken, verder te leren en in samenwerking met internationale partners duurzaamheidstransities in andere regio’s aan te jagen en te ondersteunen.

Agrodebat 2018

Dit blog is gepresenteerd als één van de 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op www.wur.nl/agrodebat. Voor een video-impressie kunt u kijken op college admissions essay format heading example.

Gerelateerd

Door Anne-Charlotte Hoes

Als LEI-onderzoeker ben ik betrokken bij diverse innovatie trajecten in het agrofood domein. Ik zet procesmonitoring in om de deelnemers te ondersteunen in het verbeteren van hun innovatiestrategie. De methode, ontwikkeld samen met andere onderzoekers, staat beschreven in het handboek Reflexieve Monitoring in Actie http://www.wageningenur.nl/nl/show/Reflexive-Monitoring-in-Action.htm

Daarnaast heb ik wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over onder andere hoe deelnemers van innovatie initiatieven communicatief omgaan met spanningen die ontstaan tijdens verandertrajecten, de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën, de leerprocessen tussen onderzoekers en ondernemers en de initiële diffusie van technologie.

Er zijn 2 reacties.

  1. […] het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Anne Charlotte Hoes teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op http://www.wur.nl/agrodebat. Voor een […]

  2. […] 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018.  Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Anne Charlotte Hoes en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op http://www.wur.nl/agrodebat. Voor […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *