12 januari 2018 | Categorie: Agrodebat 2018

Nederland als ontwikkelaar van transparante en inclusieve ketens

Door Gonne Beekman

Impactevaluatie van ontwikkelingsinterventies...

De filosoof Montesquieu is bekend van zijn Trias Politica, maar had ook lovende woorden voor internationale handel. ‘Handel’, zei hij, ‘is een genezing voor de meest destructieve neigingen’. Volgens hem gaat handel hand in hand met aangename manieren, en leren we door mondiale handel de specifieke mores van alle naties ter wereld kennen.

Een gezond institutioneel klimaat en wederzijds vertrouwen zijn inderdaad van cruciaal belang in iedere handselrelatie. Maar het is natuurlijk de vraag of mondiale handel, en dan met name die in tropische gewassen, aan dit romantische plaatje voldoet.

En toch. Traditionele handel in tropische gewassen raakt héél langzaam maar zeker uit de tijd. Gedreven door een kritische massa van consumenten en NGOs groeit de vraag naar transparante, inclusieve handelsketens.

Nederland speelt hierin een aanjagende rol. We zijn de bakermat van Max Havelaar, Fairtrade, Tony Chocolonely. Van Utz. Namen die niet meer weg te denken zijn uit de schappen in de supermarkt, binnen én buiten Nederland.

 Maar er is ook kritiek op certificering: impact blijft beperkt en de armste boeren vallen buiten de boot. Handel in gecertificeerde gewassen alléén is niet genoeg.

De koopman van de toekomst verhandelt haar waar daarom steeds vaker in een breder pakket van diensten die ervoor zorg dragen dat handel duurzaam is. Niet alleen op klimaatgebied, maar óók op sociaal vlak. Multinationals beginnen zich te realiseren dat lokale context van belang is voor stabiele handelsrelaties, en slaan de handen ineen met maatschappelijke organisaties.

Zo werkt IDH samen met een van de grootste palmolieproducenten ter wereld aan de ontwikkeling van oliepalmplantages in Liberia. Dit moet hand in hand gaan met natuurbehoud in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen. Deze benadering is vernieuwend en ambitieus. En waanzinnig complex! Heel spannend om hier als onderzoeker bij betrokken te zijn.

Gezien de Nederlandse expertise op gebied van duurzame handel in tropische gewassen, kan en moet Nederland ook in dergelijke synergieën een voortrekkersrol spelen. Ondersteund door NGOs en onderzoeksinstituten kunnen bedrijven zo nieuwe markten verkennen, en onderzoeken hoe bedrijfsbelangen het beste samenvallen met lokale belangen. Ik ben ervan overtuigd dat zulke bedrijfsmodellen aan belang zullen winnen in de jaren die voor ons liggen.

Want: het internaliseren van externe kosten en samenwerken met lokale gemeenschappen zijn van invloed op de keuzes van alle actoren in de productieketen. Dat draagt bij aan toekomstbestendige handelsrelaties. En daarmee zijn we terug bij Montesquieu, want handel en aangename manieren gaan hand in hand.

Agrodebat 2018

Dit blog is gepresenteerd als één van de 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018.  Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Anne Charlotte Hoes en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op research paper vs essay. Voor een video-impressie kunt u kijken op https://weblog.wur.eu/capstone-paper-example-295351/.

Gerelateerd

Door Gonne Beekman

Impactevaluatie van ontwikkelingsinterventies

Er zijn 2 reacties.

  1. […] de 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Joan Reijs teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op http://www.wur.nl/agrodebat. Voor […]

  2. […] de 3 pitches tijdens het Agrodebat van 2018. Naast deze pitch kunt u ook de andere twee pitches van Gonne Beekman en Anne Charlotte Hoes teruglezen. Benieuwd naar de overige presentaties? Kijk op […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *