Duurzame productiesystemen als kans voor Nederland

Duurzame productiesystemen als kans voor Nederland
Door: Joan Reijs · 12 januari 2018
Categorie: Agrodebat 2018

Nederland is een land met een rijke historie als het gaat om de landbouwproductie. Het vakmanschap van Nederlandse boeren heeft wereldwijd grote bekendheid. Nederland is ook dichtbevolkt en bekend om de neiging om alles tot op de laatste komma te regelen. We benutten elke vierkante centimeter en lopen, mede daardoor,…

Nederland heeft een duurzaamheidssymbool nodig

Nederland heeft een duurzaamheidssymbool nodig
Door: Koen Boone · 21 december 2017
Categorie: Agrodebat 2018, Geen categorie

Bijna elke week komen er buitenlandse delegaties het Nederlandse agrocluster bekijken vanwege onze indrukwekkende prestaties. Ook de media weten ons land te vinden; van National Geographic “This tiny country feeds the world” tot Al Jazeera. Eén van de kleinste landen in de wereld die tot de meest dichtbevolkte ter wereld…

Van koopman naar kopman

De plek van de Nederlandse agrosector op de internationale markt
Door: Petra Berkhout · 4 december 2017
Categorie: Agrodebat 2018

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De vraag is echter hoe Nederland op deze internationale markt gezien wil worden. Als ‘tiny country that feeds the world’, zoals de National Geographic het in het septembernummer ronkend omschreef? Waarbij voorbij werd gegaan aan de maatschappelijke grenzen waar…

De wereld aan onze voeten?

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector.
Door: Petra Berkhout · 10 oktober 2017
Categorie: Agrodebat 2018

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De Nederlandse afzetmarkt is te klein voor de ambities van veel bedrijven, die een groot deel van hun producten – variërend van zaaizaad tot kippenslachtlijnen tot kaas –  afzetten buiten Nederland. Omgekeerd draaien veel bedrijven in de agrosector –…

Zee onmisbaar in circulaire economie

Door: Sander van den Burg · 7 december 2016
Categorie: Agrodebat 2017

Zijn er in een circulaire economie grenzen tussen land en zee? In ons denken en doen vaak nog wel. Maatregelen om kringlopen te sluiten, spitsen zich nu óf toe op het land óf op de zee. De zee wordt te vaak gezien als domein van andere bedrijfssectoren, andere maatschappelijke organisaties…

Een circulaire economie verbindt mensen

Door: Hans Dagevos · 6 december 2016
Categorie: Agrodebat 2017

De circulaire economie staat de jongste jaren volop in de belangstelling. Of het nu gaat om de Europese Commissie, het Nederlandse kabinet of de ambities van steden als Rotterdam en Amsterdam, de transitie naar een circulaire economie wordt als een belangrijke en actuele ontwikkeling aangemerkt. De circulaire economie kennen we in zulke welbekende termen als efficiënte inzet en duurzaam beheer van hulpbronnen, optimaliseren van reststromen en hergebruiken van grondstoffen en producten.