Nederland als ontwikkelaar van transparante en inclusieve ketens

Inclusieve ketens

De filosoof Montesquieu is bekend van zijn Trias Politica, maar had ook lovende woorden voor internationale handel. ‘Handel’, zei hij, ‘is een genezing voor de meest destructieve neigingen’. Volgens hem gaat handel hand in hand met aangename manieren, en leren we door mondiale handel de specifieke mores van alle naties…

https://weblog.wur.eu/economic-problem-essay/

holocaust essay

Nederland heeft een duurzaamheidssymbool nodig

Bijna elke week komen er buitenlandse delegaties het Nederlandse agrocluster bekijken vanwege onze indrukwekkende prestaties. Ook de media weten ons land te vinden; van National Geographic “This tiny country feeds the world” tot Al Jazeera. Eén van de kleinste landen in de wereld die tot de meest dichtbevolkte ter wereld…

essay accounting homework help online

Van koopman naar kopman

De plek van de Nederlandse agrosector op de internationale markt

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De vraag is echter hoe Nederland op deze internationale markt gezien wil worden. Als ‘tiny country that feeds the world’, zoals de National Geographic het in het septembernummer ronkend omschreef? Waarbij voorbij werd gegaan aan de maatschappelijke grenzen waar…

De wereld aan onze voeten?

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector.

Toegang tot internationale markten is erg belangrijk voor de Nederlandse agrosector. De Nederlandse afzetmarkt is te klein voor de ambities van veel bedrijven, die een groot deel van hun producten – variërend van zaaizaad tot kippenslachtlijnen tot kaas –  afzetten buiten Nederland. Omgekeerd draaien veel bedrijven in de agrosector –…

Laten we ons met consumptiebeleid naar een gezonde planeet eten

8 december 2016 | Categorie: Agrodebat 2017

Een van de consequenties van de klimaatakkoorden van Parijs is dat het landbouwbeleid op de schop moet. Het huidige, productie gestuurde landbouwbeleid moet plaatsmaken voor een consumptie gestuurd voedselbeleid. Dit is goed voor het klimaat, goed voor de voedselzekerheid in de wereld én goed voor de gezondheid van, straks, 9 miljard mensen.

Zee onmisbaar in circulaire economie

7 december 2016 | Categorie: Agrodebat 2017

Zijn er in een circulaire economie grenzen tussen land en zee? In ons denken en doen vaak nog wel. Maatregelen om kringlopen te sluiten, spitsen zich nu óf toe op het land óf op de zee. De zee wordt te vaak gezien als domein van andere bedrijfssectoren, andere maatschappelijke organisaties…

Een circulaire economie verbindt mensen

6 december 2016 | Categorie: Agrodebat 2017

De circulaire economie staat de jongste jaren volop in de belangstelling. Of het nu gaat om de Europese Commissie, het Nederlandse kabinet of de ambities van steden als Rotterdam en Amsterdam, de transitie naar een circulaire economie wordt als een belangrijke en actuele ontwikkeling aangemerkt. De circulaire economie kennen we in zulke welbekende termen als efficiënte inzet en duurzaam beheer van hulpbronnen, optimaliseren van reststromen en hergebruiken van grondstoffen en producten.