Zee onmisbaar in circulaire economie

7 december 2016 | Categorie: Agrodebat 2017

Zijn er in een circulaire economie grenzen tussen land en zee? In ons denken en doen vaak nog wel. Maatregelen om kringlopen te sluiten, spitsen zich nu óf toe op het land óf op de zee. De zee wordt te vaak gezien als domein van andere bedrijfssectoren, andere maatschappelijke organisaties…