8 oktober 2015 | Categorie: Algen

AlgaePARC: Algen als duurzame grondstof in de Biobased Economy

Door René Wijffels

Hoogleraar bioprocess engineering ...

Algen gelden als het groene goud van de biobased economy. Algen zitten boordevol oliën, vetten, eiwitten en suikers. Ingrediënten die vervolgens weer te gebruiken zijn voor de productie van voedingsmiddelen, veevoer, chemicaliën, materialen en brandstoffen. In dit artikel vertel ik hoe AlgaePARC één van de initiatieven is van Wageningen University & Research om een commerciële en duurzame productieketen te ontwikkelen met algen voor voedsel, voeding, chemicaliën, materialen en brandstoffen.

Wageningen University & Research werkt aan de technologie waarmee het mogelijk is op een economisch rendabele, duurzame wijze de productieketen voor bulkproducten uit algen te ontwikkelen. Sinds 2010 werken wij aan een roadmap om binnen een periode van 15 jaar commerciële productie van algen voor bulkproducten mogelijk te maken. In deze roadmap hebben we verschillende onderzoeksprojecten opgenomen.

 

AlgaePARC

AlgaePARC

AlgaePARC

AlgaePARC is zo’n project. In deze pilotfaciliteit op de Wageningen University & Research Campus onderzoeken we verschillende productiemethoden en willen we de kloof dichten tussen onderzoek en commerciële toepassing. Daarnaast spelen we een leidende rol in grote EU-FP7-onderzoeksprojecten. Een voorbeeld is FUEL4ME, gericht op de ontwikkeling van productieketens voor brandstof uit algen. In het SPLASH-project gaat het om de productie van biopolymeren, terwijl het project MIRACLES focust op algen als grondstof voor voedsel en veevoer. In al deze projecten werken we nauw samen met industrie.

 

Belang voor de Nederlandse economie

Algen hebben potentie, ook voor de Nederlandse economie. Ons grootste belang bij de ontwikkeling van een productieketen voor algen is dat Nederland daarmee een duurzame grondstof in handen krijgt voor onze agrofoodindustrie, de chemische industrie en de brandstoffenindustrie. Daarnaast kunnen Nederlandse bedrijven de technologie leveren voor de productie en bioraffinage van algen.

 

Conclusie na vijf jaar onderzoek

Onze conclusie na vijf jaar algenonderzoek is dat de productiekosten in die periode met 50% zijn gedaald. Het uiteindelijke doel is een productieprijs van minder dan 1 euro per kilo droogstof en daarvoor liggen we op schema. Toch moeten we nog flinke technologische stappen vooruit zetten om van algen een echte pijler van de biobased economy te maken.

 

Kansen in nichemarkten

Nu al zijn er volop kansen om algen toe te passen als grondstoffen in food –en feedmarkten. Als additief in voedselproducten en veevoer, bijvoorbeeld. Of, heel iets anders, als schoonmakers van afvalwater. Bij die laatste toepassing zorgen algen er bovendien voor dat schaars fosfaat voor de voedselproductieketen behouden blijft.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan hoor ik het graag. Onderaan deze pagina kunt u een reactie plaatsen.

Door René Wijffels

Hoogleraar bioprocess engineering

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *