6 juni 2016 | Categorie: Bioraffinage en conversie

Regio ontdekt bioraffinage

Door Gülden Yılmaz

Programma manager Biorefinery...

Stel je een wereld voor zonder afval. Een wereld waarin reststromen niet als waardeloos worden behandeld, maar juist geld opleveren. Die wereld komt steeds dichterbij. Dankzij bioraffinage zien steeds meer bedrijven regionale reststromen van biomassa als inkomstenbron in plaats van kostenpost. Met bietenloof, maïsblad, bermgras en andere soorten reststromen valt in de regio geld te verdienen. Mits de juiste partijen elkaar vinden en de juiste methode van bioraffinage toegepast wordt.

 

Bio-economie zonder overschotten

Ik zie bioraffinage als de cruciale schakel op weg naar de bio-economie, waarin overschotten en rest- en zijstromen niet meer bestaan en alle componenten uit biomassa optimaal worden benut. Reststromen van biomassa zitten boordevol waardevolle componenten, zoals suikers, vezels, eiwitten en inhoudsstoffen. Dankzij bioraffinage kunnen we deze componenten tot waarde brengen. Ze vormen namelijk geschikte bouwstenen voor de productie van een oneindig aantal materialen, chemicaliën, energie en brandstoffen. Een groot voordeel van bioraffinage is bovendien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau en op verschillende schaalgrootte mogelijk zijn. Technologieën zijn kleinschalig inzetbaar, dat is een plus. En doordat reststromen lokaal worden ingezameld en vaak vers kunnen worden verwerkt, blijven de kosten voor opslag en transport beperkt. Vrijgekomen water en restmaterialen kunnen na bioraffinage weer terug naar het land.

 

Technologieën voor bioraffinage

Voor de partijen met reststromen zie ik twee grote uitdagingen. De eerste is: hoe kies je de juiste technologie waarmee bioraffinage technisch én economisch haalbaar is? Want er is niet zoiets als één blauwdruktechnologie die we voor alle soorten biomassa en componenten kunnen gebruiken. Om de juiste technologie in te kunnen zetten, gebruiken we in Wageningen onze ‘gereedschapskist’ vol technologieën, die we in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld en ingezet hebben. Uit deze gereedschapskist, die we constant vernieuwen, kiezen we de meest geschikte technologie om regionale reststromen tot waarde te brengen.

Vaak zijn er meerdere processen, zoals pre-treatment en scheidingstechnieken, nodig om de waardevolle componenten uit een biomassastroom te halen. Of we maken combinaties met bewaartechnologieën, heel belangrijk bij verse biomassa. Vervolgens worden deze componenten zonder verdere bewerking of na bioconversie ingezet als tussenproducten waar de industrie behoefte aan heeft. Een mooi voorbeeld vind ik de technologie die wij hebben ontwikkeld om suikers uit biomassareststromen heel efficiënt te kristalliseren. We gebruiken hiervoor een antisolvent. Hierdoor kunnen we suiker in één stap met hoge zuiverheid scheiden. Meestal is er geen voorbehandelingsstap nodig. Voor deze technologie heeft de industrie veel belangstelling.

 

Succesvolle business case bioraffinage

De tweede uitdaging voor bedrijven is: hoe bouw ik een succesvolle business case op? Wil je als bedrijf de transitie naar de biobased economy maken, dan kun je niet terugvallen op je bestaande netwerk. Bioraffinage levert nieuwe producten op, dus ook nieuwe stakeholders. Ook op dit punt spelen wij vanuit Wageningen een stimulerende rol. We kennen de markt goed en kunnen leveranciers van biomassareststromen koppelen aan producenten en ontwikkelaars van technologie. Samen met overheden bouwen we zo voortdurend aan nieuwe regionale consortia. Een mooi voorbeeld is het innovatieprogramma Bioeconomy Innovation Cluster in Oost-Nederland (BIC-ON). Dit programma heeft al honderden veelbelovende initiatieven opgeleverd waar bioraffinage een belangrijke rol in speelt.

 

Pilotinstallatie kristallisatietechnologie

Bioraffinage staat nog in de kinderschoenen, maar onze ervaring is dat ontwikkelingen soms snel kunnen gaan. Zo zijn we samen met onze partners nu al bezig met de laatste stappen voor de bouw van een pilotinstallatie voor de eerder genoemde kristallisatietechnologie. Door de juiste partners bijeen te brengen en door samen hoogwaardige, financieel haalbare processen te ontwikkelen, kan de biobased economy ervoor zorgen dat nieuwe initiatieven in de regio tot bloei komen.

 

Ik hoor graag uw reactie!

Door Gülden Yılmaz

Programma manager Biorefinery

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *