photo essay structure

Dierenwelzijn vraagt om goede samenwerking en maatwerk
26 april 2018 | Categorie: picture essay

Alle dieren die zorgen dat we lekker en gezond te eten hebben, verdienen het dat we dierenwelzijn serieus nemen. Helaas blijft het maatschappelijke debat over dieren in intensievere veehouderijsystemen te vaak steken in simplistische frames, waarbij nobele ‘dierenredders’ strijden tegen nietsontziende ‘dierenbeulen’. Daar moeten we hoognodig vanaf.