Onderwaterdrains vernatten veen wel degelijk

Door: Idse Hoving · 18 februari 2019
Categorie: Veehouderij en omgeving

Over de werking van onderwaterdrains klinken het laatste half jaar kritische geluiden. Volgens de International Mire Conservation Group (IMCG) hebben onderwaterdrains slechts een beperkt effect op de grondwaterstand en daarmee op de beperking van veenafbraak. Als een van de betrokken onderzoekers ben ik het daarmee niet eens. Onze kritiek op…