Vroegtijdig signaleren van plagen voorkomt erger

Door: Bastiaan Meerburg · 13 februari 2019
Categorie: Omgang met dieren, Veehouderij en omgeving

De principes van geïntegreerde plaagdierbeheersing (in het Engels: Integrated Pest Management, IPM) zijn belangrijk om uitbraken van plagen te voorkomen. Dit geldt zowel voor plagen in de akkerbouw als in de veehouderij. Het wegnemen van mogelijke schuilplaatsen en het verwijderen van voedselbronnen zijn zaken die het immers voor elk organisme lastiger maken…

how to write an analysis essay on a quote

Geen ‘dierenredders’ versus ‘dierenbeulen’, maar samen zorgen voor dierenwelzijn veehouderij

Dierenwelzijn vraagt om goede samenwerking en maatwerk
Door: Franck Meijboom · 26 april 2018
Categorie: Omgang met dieren

Alle dieren die zorgen dat we lekker en gezond te eten hebben, verdienen het dat we dierenwelzijn serieus nemen. Helaas blijft het maatschappelijke debat over dieren in intensievere veehouderijsystemen te vaak steken in simplistische frames, waarbij nobele ‘dierenredders’ strijden tegen nietsontziende ‘dierenbeulen’. Daar moeten we hoognodig vanaf.