case study 22 shulman

De 22-jarige Ayoub Louihrani kreeg in 2020 bekendheid als de eerste en enige Nederlandse boer van Marokkaanse afkomst. Tijdens de eerste lockdown begon hij uit verveling te vloggen over zijn werkzaamheden op de boerderij van Jan Wiedemeijer in Broekermeer, ten noorden van Amsterdam. En toen ging het snel, hij werd…

https://weblog.wur.eu/i-am-bored-essay/

https://weblog.wur.eu/example-of-a-dbq-essay/

Schapen Wales

Vorig jaar schreef ik de blog Sissinghurst: naar een nieuwe verbinding tussen landgoed, landschap en historie. In die blog vertelde ik over ons onderzoek naar verschillende verdienmodellen voor landgoederen en daarbij behorende samenwerkingsmodellen tussen landgoedeigenaar en pachter(s). Dus toen ik de kans kreeg om in het kader van het Europese…

Onderwaterdrains vernatten veen wel degelijk

Over de werking van onderwaterdrains klinken het laatste half jaar kritische geluiden. Volgens de International Mire Conservation Group (IMCG) hebben onderwaterdrains slechts een beperkt effect op de grondwaterstand en daarmee op de beperking van veenafbraak. Als een van de betrokken onderzoekers ben ik het daarmee niet eens. Onze kritiek op…

Vroegtijdig signaleren van plagen voorkomt erger

De principes van geïntegreerde plaagdierbeheersing (in het Engels: Integrated Pest Management, IPM) zijn belangrijk om uitbraken van plagen te voorkomen. Dit geldt zowel voor plagen in de akkerbouw als in de veehouderij. Het wegnemen van mogelijke schuilplaatsen en het verwijderen van voedselbronnen zijn zaken die het immers voor elk organisme lastiger maken…

Geen melk zonder vlees, en beide niet zonder broeikasgasemissie

Geen melk, geen vlees

De uitstoot van broeikasgassen is wereldwijd een zorgpunt. Ook de Nederlandse melkveehouderij ontkomt daar niet aan. Daarbij is vermindering van de uitstoot van broeikassen per kg melk een belangrijk milieudoel, nu en in de toekomst. Maar in mijn ogen moeten we dan wel naar het volledige plaatje kijken. Immers de…

Ontstaan ‘haanburger’ is vergelijkbaar met kalfsvlees

Ontstaan ‘haanburger’ is vergelijkbaar met kalfsvlees

Je zou de link wellicht niet zo snel leggen, maar het ontstaan van de haanburger is in feite vergelijkbaar met het ontstaan van kalfsvlees. Kijk maar: haantjes leggen geen eieren en zijn dus overbodig voor leghennenhouders. En jawel, stieren geven geen melk en zijn overbodig voor melkveehouders. Zo lang de…