16 februari 2017 | Categorie: Diergezondheid

Darmgezondheid is kwestie van interdisciplinair samenwerken

Door Annemarie Rebel

Samenwerken is een zelfstandig thema geworden binnen het strategisch plan van de Wageningen University & Research. Dat vind ik een fantastisch idee, omdat het naast arbeidsvreugde ook tot betere resultaten leidt. Ik zie bij grote en belangrijke thema’s dat we de vragen niet meer door één expert kunnen beantwoorden. De meerwaarde ontstaat pas echt als we dit door een groter aantal experts samen oppakken. Gelukkig doen we dit al bij thema’s als big data, veerkracht, darmgezondheid, global one health. Het is de kracht van het werken binnen Wageningen dat veel verschillende expertise bij elkaar op een locatie aanwezig is. Waarbij natuurlijk ook de mogelijkheid open blijft om vraagstukken met experts van buiten WUR aan te pakken.

Complexe vraagstukken; darmgezondheid

Een goed voorbeeld waarbij interdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk is, is darmgezondheid. Darmgezondheid is zó complex en breed dat we wel vanuit verschillende expertises móeten samenwerken willen we vooruitkomen. Kennisaspecten bij darmgezondheid zijn bijvoorbeeld: de darm, de fysiologie, immunologie en de darmmicrobiota, en de effecten van voeding, genetica, infecties, huisvesting en welzijn. Daarnaast moet de gegenereerde data ook nog samenkomen in een toolbox darmgezondheid. Die bundeling vraagt aanvullende expertise van systeem biologie en bigdata-analyse. Met deze groep experts kunnen we fundamentele vragen beantwoorden als: hoe ontwikkelt de darm zich? En wanneer is er sprake van een gezonde darm? Op welke manier kunnen we interventies plegen om de darm gezond te houden? En welke diagnostiek is mogelijk om te voorspellen of er een situatie ontstaat die tot een verslechtering van de darmgezondheid leidt? Deze kennis en oplossingen zijn trouwens relevant voor zowel dier als mens.

darmgezondheid

Excelleren waarderen

Gaat samenwerken vanzelf? U en ik weten wel beter! Experts zijn per definitie gefocust. Een goede samenwerking begint met respect en waardering voor elkaars kennis. Iedereen is volwaardig partner. Iedereen zal zelf de fundamentele kennis van het eigen expertisegebied moet blijven uitdiepen. Want dan heb je experts die op hun eigen gebied leidend zijn in de wetenschap. Hoe ontstaat er dan toch een groepsgevoel? Daarvoor hebben we generalisten nodig. De generalisten moeten de verschillende disciplines kunnen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen elkaar snapt, dezelfde taal spreekt. Zo vormen we uiteindelijk een hecht team. Dan kan samenwerken leiden tot nieuwe inzichten voor complexe vraagstellingen en ook leiden tot een interventiemethode, of andere vervolgstappen.

Om goed in te kunnen spelen op de actuele vragen moet de samenstelling van het team bovendien dynamisch zijn. Een veranderende vraag, kan immers ook om andere expertises vragen. We moeten ons dus continue afvragen of we wel met de juiste mensen om tafel zitten. Dat vind ik ook het mooie van complexe vraagstukken, die voortdurende reflectie op de teamsamenstelling en de voortdurende zoektocht naar nieuwe expertisevelden die een meerwaarde bieden voor de oplossing van complexe vraagstukken.

Wageningen doet het al

Darmgezondheid is mijns inziens een goed voorbeeld van mooie WUR-samenwerkingen. Het laat zien hoe er nu stappen gezet worden om de correlatie darm-immunologie, darm-microbiota en dier performance te koppelen en daardoor ook te beïnvloeden. Zolang je maar open blijft staan voor elkaar, kan samenwerken echt leiden tot goede resultaten die meerwaarde geven. En met de resultaten die we tot nu toe behaald hebben, doen wij mee op het internationale speelveld.

Over het complexe thema darmgezondheid is een korte film gemaakt, die uitleg geeft over het principe van darmgezondheid en de samenhang tussen verschillende expertisevelden.

Door Annemarie Rebel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *