26 juni 2017 | Categorie: Dierenwelzijn

De dilemma’s van niet-gecoupeerde staarten

Door Theo Duteweerd

Manager Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel...

Vier jaar geleden was ik erbij toen staatsecretaris Sharon Dijksma op het bedrijf van Dick van de Vegt in Dalfsen de ‘Verklaring van Dalfsen’ tekende. Een verklaring waarin de varkenshouders afspraken maakten met de overheid en de Dierenbescherming langs welke route ze verantwoord varkens met lange staarten konden houden. Bewust werd er geen datum opgenomen waarop dit een feit moest zijn. We wisten toen immers nog niet hoe het moest en in welk tempo we vorderingen konden maken.

Ingang coupeerverbod blijft onduidelijk

Tijdens de uitrolfase van de verklaring hebben meerdere politieke partijen tevergeefs geprobeerd de staatsecretaris alsnog te bewegen een einddatum voor het niet-couperen in te stellen. Door achter de verklaring en de roadmap te blijven staan, is dat er tot nu toe dus nog niet van gekomen. Maar de druk is er wel, ook vanuit Brussel. Daar kijkt men al hoe de diverse lidstaten omgaan met het verbod op couperen; wat ondernemen de varkenshouders en hun begeleiders daar om ervoor te zorgen dat couperen niet meer nodig is?

Demonstratieproject lange staarten

In opdracht van de Stuurgroep Staarten is vervolgens een demonstratieproject uitgevoerd. Dit gebeurde na ondertekening op hetessay about pride and prejudice themes, hèt multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij in binnen- en buitenland. Het doel was vooral om met minimale aanpassingen uit te zoeken of het mogelijk is om de staart er aan te laten en wat hiervoor nodig is. Maar ook om een vangnet te ontwikkelingen voor https://weblog.wur.eu/andrew-jackson-essay/en om vervolgens een netwerk van varkenshouders op te zetten.

De dilemma's van niet-gecoupeerde staartenVIC neemt eigen verantwoordelijkheid

Op VIC Sterksel hebben we onszelf afgevraagd of we na het demonstratieproject door moesten gaan met lange staarten. Onze afnemer vraagt hier namelijk nog niet om en er zijn geen meeropbrengsten. Toch willen wij door ontwikkelen met lange staarten, nieuwe dingen uitproberen en daardoor de kennis vergroten. We doen dit in principe puur bedrijfsmatig, dus alleen met de varkens die niet in onderzoeken zitten. Maar de kennis en ervaringen die we hierbij opdoen kunnen we delen zodra daar behoefte aan is. Een student van de HAS Hogeschool heeft daarvoor inmiddels een intern project opgezet en volgt het op de voet. In eerste instantie oefenen we met ongeveer 10% van onze dieren.

Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel moet gebeuren voordat we alle staarten lang kunnen laten. Ik ben er ook van overtuigd dat er een moment gaat komen dat we zullen moeten. Dichtbij of ver weg; het moment komt. Daarom vind ik het ook een eigen verantwoordelijkheid van VIC Sterksel om te blijven ontwikkelen. Zo zijn we, als het moment aanbreekt, zo goed mogelijk voorbereid.

Meer informatie: https://weblog.wur.eu/white-paper-report-template/

Door Theo Duteweerd

Manager Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel

Er is één reactie

  1. Door: Jan van mourik · 04-04-2018 om 21:47

    Wanneer zijn we begonnen met couperen? Op ons bedrijf willen we graag de opfok gelten de staart laten houden. Wat zou er allemaal voor nodig zijn om het te laten slagen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *