5 december 2016 | Categorie: Dierenwelzijn, Fokkerij en genomica, essay writer.com

TEDtalk: Hoe kan fokkerij bijdragen aan duurzame visproductie?

Door Kasper Janssen

Onderzoeker fokprogramma’s in de aquacultuur...

Wat is TED?

TED is een wereldwijd platform voor ‘ideas worth spreading’. TEDx is een lokaal evenement, waarop men zijn of haar idee kan presenteren. Ik heb meegedaan om uit te leggen hoe fokkerij kan bijdragen aan duurzame visproductie. Zowel aquacultuur als fokkerij zijn bij het grote publiek weinig bekend. Ik vind het belangrijk dat de maatschappij weet waar ons voedsel vandaan komt. Daarbij wil ik mensen laten zien wat de rol van fokkerij kan zijn in een duurzamere visproductie. Voor het hele verhaal, zie onderstaand filmpje van de TEDx-talk

Visproductie afhankelijk van genetisch wilde vis

Wereldwijd staan visbestanden zwaar onder druk door visserij. Ongeveer de helft van de wereldwijde visproductie is afkomstig van visserij. De andere helft is afkomstig uit aquacultuur, het kweken van vis. In de wereldwijde aquacultuur is het grootste deel van de geproduceerde vis genetisch vergelijkbaar met hun wilde voorouders. Hoewel uit https://weblog.wur.eu/emily-dickinson-research-paper/ blijkt dat in Europa meer dan 80% van de gekweekte vis afkomstig is uit fokprogramma’s, zijn de schattingen voor de wereldwijde aquacultuur een stuk lager. Ook bij diverse vissoorten die in Europa gekweekt worden, speelt fokkerij maar een kleine rol.

Vermeerdering of fokkerij

Zoals uitgelegd in de https://weblog.wur.eu/descriptive-essay-about-a-person/ wordt in een fokprogramma systematisch genetische verbetering behaald. Door het selecteren van de genetisch beste ouders presteert de volgende generatie beter dan de huidige. In de aquacultuur worden dieren vaak voortgeplant zonder de genetisch beste ouders te selecteren. Dit is vermeerdering zonder genetische verbetering.

Gemiste kans

Wilde vis is genetisch gezien optimaal aangepast aan een leven in het wild, maar niet aan omstandigheden in een kwekerij. Daardoor is de kweek van wilde vis minder productief en minder efficiënt dan kweek van vis uit een fokprogramma. Een belangrijk argument om vis te kweken, ligt in het behoud van natuurlijke visbestanden. Zodra visteelt productiever en efficiënter wordt, zullen we minder afhankelijk worden van visserij. Fokkerij kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Promotieonderzoek

Ik ben wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep van Fokkerij en Genetica aan de Wageningen Universiteit. In mijn promotieonderzoek richt ik me op fokprogramma’s in de Europese aquacultuur. Ik onderzoek wat de kosten en baten van fokprogramma’s zijn en hoe je dit kunt optimaliseren. Onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen welk deel van de in Europa gekweekte vis uit fokprogramma’s afkomstig is. In simulaties van viskwekerijen onderzoek ik de economische effecten van genetische verbetering. De resultaten worden gebruikt om kosten en baten van fokprogramma’s te schatten en deze vervolgens verder te verbeteren.

Norwegian Seafood Council © Johan Wildhagen, visproductie

Norwegian Seafood Council © Johan Wildhagen

Door Kasper Janssen

Onderzoeker fokprogramma’s in de aquacultuur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *