Wat is genetische resistentie tegen rodenticiden?

15 oktober 2016 | Categorie: Veehouderij en omgeving

Veel mensen vragen zich af hoe het komt dat rattengif minder goed werkt. Dit komt door resistentie: er is bij ratten sprake van verminderde gevoeligheid voor gifstoffen (rodenticiden). Dit betekent dat de knaagdieren wel van het gif eten, maar er door een overerfbaar afgenomen gevoeligheid niet dood aan gaan of pas na langere tijd….

essay phone