13 februari 2019 | Categorie: Omgang met dieren, Veehouderij en omgeving

Vroegtijdig signaleren van plagen voorkomt erger

Door Bastiaan Meerburg

Expert dierplagen...

De principes van geïntegreerde plaagdierbeheersing (in het Engels: Integrated Pest Management, IPM) zijn belangrijk om uitbraken van plagen te voorkomen. Dit geldt zowel voor plagen in de akkerbouw als in de veehouderij. Het wegnemen van mogelijke schuilplaatsen en het verwijderen van voedselbronnen zijn zaken die het immers voor elk organisme lastiger maken om zich snel voort te planten. Daarnaast is goede monitoring belangrijk: als je vroegtijdig de aanwezigheid van plaagdieren weet te signaleren, hoef je later ook minder hard in te grijpen omdat de populatie zich dan nog niet erg ontwikkeld heeft. Een mooi voorbeeld van vroege signalering in de pluimveehouderij is de bijvoorbeeld de vogelmijt- of bloedluisteller, essay on vegetarian food in hindi.

Eigen woning

Maar ook in en rondom de eigen woning heeft het toepassen van de principes van IPM meerwaarde. heart of darkness essay research paper blijkt dat het in principe met professionele ondersteuning mogelijk is om IPM in een huiselijke context mogelijk te maken. Echter, de praktijk is weerbarstig. We zien dat de perceptie van het publiek ten opzichte van plaagdieren en ook hun kennis van de biologie van deze dieren vaak tekort schiet. Het lastige is dat dit publiek vaak geen gebruik kan maken van onafhankelijke kennis, maar dit inwint bij personen die bijvoorbeeld insecticiden verkopen. Die weten daar vaak ook echter niet veel vanaf. Bovendien handelen burgers vaak reactief en niet pro-actief: pas als er heel veel beestjes zijn, onderneemt men actie.

Voorkomen is beter dan genezen!

Gevolg is dat de maatregelen die men neemt vaak gebaseerd zijn op subjectieve gevoelens (bijv. walging of angst) en de initiële kosten van bestrijding. Zo wordt sneller gegrepen naar chemicaliën (insecticiden of rodenticiden), terwijl men het nemen van preventieve maatregelen, zoals het veranderen van het habitat van de plaagdieren, en eventuele biologische bestrijding over het hoofd ziet. Uit oogpunt van milieu zou het goed zijn als dit zou veranderen, want nu loopt men te vaak achter de feiten aan. Voorkomen is ook hier beter dan genezen!

Literatuur:

Schoelitsz, B. , Meerburg, B. G. and Takken, W. (2019), Influence of the public’s perception, attitudes, and knowledge on the implementation of integrated pest management for household insect pests. Entomol Exp Appl, 167: 14-26. doi:10.1111/eea.12739

 

Door Bastiaan Meerburg

Expert dierplagen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *