Er worden meer epidemieën verwacht vanuit dieren

Hoe komt dat en wat kunnen we ertegen doen?

Video credits: Videvo

Er zijn 150+ zoönosen bekend: ziekten die kunnen overgaan van dier op mens 

 COVID, salmonella,  vogelgriep, Lyme en  westnijlkoorts

  Dat leidt niet altijd tot ziekteverschijnselen 

Kunnen alle zoönosen zich ook onder mensen verspreiden?

Nee, meestal gaan deze ziekten over van dier op mens, maar verspreiden ze niet verder onder mensen

Video credits: Videvo

Van nieuwe infectieziekten bij mensen komt 70% oorspronkelijk van dieren

Zo kwam de Mexicaanse griep in 2009 vanuit varkens en HIV rond 1920 via een chimpansee

Hoe raak je besmet door een zoönose?

1. Direct of indirect contact 2. Insectenbeet 3. Besmet voedsel of water 4. Lucht of inademing 5. Via uitwerpselen

Video credits: Videvo, Kiril Dobrev

En soms kunnen dierziekten ook op mensen overgaan, zoals bij Q-koorts

Zoönosen en de veehouderij

Waar veel dieren dicht op elkaar leven, kunnen ziekten makkelijk verspreiden

Daarom zijn er strikte monitoringssystemen

Door voortdurend onderzoek te doen, kunnen we snel ingrijpen, zoals bij vogelgriep

Zoönosen en wilde dieren

Er zijn enorm veel soorten wilde dieren die elk eigen ziekteverwekkers dragen en soms mensen kunnen besmetten

We kunnen vaker epidemieën verwachten

 Want contacten tussen diersoorten en tussen dieren en mensen veranderen en nemen toe

Door klimaatverandering verschuift het leefgebied van dieren

Opwarming van de aarde is gunstig voor 'tropische' virussen 

1

Video credits: Stockfootage

Zoals westnijlvirus dat onlangs in Nederland werd aangetroffen

Mensen verstoren de leefomgeving van wilde dieren

In regio’s waar boskap plaatsvindt zijn bijvoorbeeld meer uitbraken van ebola en malaria

2

Globalisering: er zijn meer mondiale reisbewegingen

Zo wordt een ziekte-verwekker snel en over grote afstanden verspreid

3

Groeiende wereldbevolking

Veel mensen die dicht op elkaar leven vergroot de kans op snellere verspreiding

4

De vraag naar dierlijke eiwitten groeit, en daarmee de veeteelt

Vee kan bijdragen aan ziekteverspreiding, zoals bij het Nipah-virus dat in Maleisië vanuit vleermuizen via varkens mensen besmette

5

Wageningse wetenschappers willen goed voorbereid zijn op nieuwe epidemieën

Diverse disciplines  werken daar  samen aan

Meer weten over hoe we nieuwe epidemieën proberen te  voorkomen? 

Video credits: Videvo