Het klimaat in uw straat

9 juli 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Update 25 februari 2022 Door klimaatverandering kampt Nederland vaker met langdurige droogte, hittegolven en hevige regenval. Wageningse onderzoekers hebben met andere kennisinstellingen de Klimaateffectatlas gemaakt, die de gevolgen in 2050 voor uw straat of regio in kaart brengt. Zo toont de atlas onder meer waar de kans op wateroverlast toeneemt,…

Ontwerpen voor veilig hergebruik

18 juni 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Plastic voedselverpakkingen blijken lastig te recyclen en belanden te vaak in de natuur. En kartonnen verpakkingen hebben veelal een waterresistent laagje dat soms zelfs giftige PFAS bevat. Wageningse onderzoekers ontwikkelen daarom waterdichte en biologisch afbreekbare coatings voor karton, zodat het na gebruik valt te recyclen met het oud papier. Zo dragen ze bij aan een circulaire economie, waarin verpakkingen en andere producten zoals kleding veilig opnieuw gebruikt kunnen worden.

Drones voor rijkere natuur

4 juni 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Ondanks de inspanningen van veel boeren om hun graslanden beter geschikt te maken, hebben veel weidevogels het moeilijk in Nederland. Wageningse onderzoekers ontwierpen een methode om met beelden van drones en zelflerende software voor beeldherkenning te bepalen wat nodig is, zoals al dan niet maaien. Ook bestuderen ecologen met drones…

vikings primary homework help

14 mei 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Als iemand met een pinda-allergie onverhoopt pindasporen binnenkrijgt, heeft dat soms ernstige of zelfs fatale gevolgen. Wageningse onderzoekers hebben een eenvoudige test ontwikkeld waarmee consumenten zelf ter plekke voedsel kunnen testen op bepaalde allergenen. De testdetails kunnen ze aflezen op hun smartphone. De wetenschappers werken aan vergelijkbare tests voor boeren…

Transparanter en duurzamer met blockchain

30 april 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Mensen hebben veel vragen over voedsel. Krijgt de boer een eerlijke prijs? Hoe zit het met gewasbeschermingsmiddelen? Wageningse economen onderzoeken de mogelijkheden om dit soort informatie veilig en snel te delen. Dat kan via blockchain, een technologie die gegevens in een keten van blokjes herleidbaar opslaat in een netwerk van computers….

Natuurlijk kapitaal

16 april 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

De natuur levert grondstoffen en voedsel, reguleert ons klimaat en zuivert lucht en water. Ook biedt ze ons een prettige leefomgeving om in te wonen en recreëren. Deze prestaties verrekenen we niet in de prijzen van producten. Wageningse onderzoekers hebben samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek meegewerkt aan…

Overal gezond en betaalbaar voedsel

2 april 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Mensen in lage inkomenslanden kunnen vaak moeilijk aan groente en fruit komen en eten daardoor te eenzijdig. Om hun eetpatronen gezonder te maken, leiden Wageningse voedingswetenschappers een internationaal onderzoek naar voedselsystemen. Ze kijken in Nigeria, Ethiopië, Bangladesh en Vietnam welke veranderingen er nodig zijn in beleid, voorlichting en voedselaanbod. Dat…

Bloemen, bijen en zonnepanelen

19 maart 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen komen er steeds meer zonneparken in Nederland, vaak op landbouwgrond. Wageningse wetenschappers onderzoeken met zonnepark-ontwikkelaars en gemeenten hoe de natuur kan floreren tussen en onder de zonnepanelen. Want met voldoende ruimte en goed beheer kunnen hier weer allerlei planten, insecten…

Nederland gezonder maken

5 maart 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

De helft van de Nederlandse volwassenen kampt met overgewicht en lijkt extra kwetsbaar bij corona. Gezonder leven kan helpen een ernstig COVID-19-verloop, maar ook verschillende chronische ziekten, te voorkomen. Dat verlicht de druk op de zorg en geeft een voorsprong bij toekomstige pandemieën. Wageningse onderzoekers kijken met overheden, zorg, voedselaanbieders…

Groene stad van de toekomst

Groen op balkons in de stad
19 februari 2021 | Categorie: steps to writing a good college essay

Nederland verstedelijkt. Prettig en gezond wonen in de stad wordt steeds belangrijker. Tegelijk moeten we zorgen voor natuurbehoud en aanpassing aan het klimaat. Onderzoekers ontwikkelden een visie op ons land en onze steden over 100 jaar. Met een hoofdrol voor groen. Denk aan slimme groendaken, hangtuinen en meer bomen. De…