Wereldwijd samenwerken aan duurzame, eerlijke en gezonde voedselsystemen

31 december 2020

Het milieu, klimaat en onze gezondheid zijn veelal ondergeschikt aan hoe wij wereldwijd voedsel produceren, verhandelen en consumeren. Als voorbereiding op de VN-Voedseltop in 2021 schetsen Wageningse wetenschappers concrete routes naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. Ook pleiten ze voor een internationaal voedsel- en landbouwakkoord met gemeenschappelijke doelen, net als…

Stemmen met je vork: een duurzaam en gezond Nederlands voedselsysteem

18 december 2020

Een gezond en duurzaam voedselsysteem met respect voor mens, dier en de aarde? Het kan. Samen met boeren en milieuorganisaties tonen Wageningse onderzoekers hoe het Nederlandse voedselsysteem eruit kan zien in 2050. Dan telen boeren alleen gewassen voor menselijke consumptie en eten dieren reststromen en gras. Ook zijn burgers actief…

Minder kunstmest door regenwormen

4 december 2020

Te veel kunstmest belast het milieu. Gelukkig kunnen we al in de grond aanwezige voedingsstoffen veel efficiënter benutten, passend bij kringlooplandbouw. Wageningse wetenschappers doen onderzoek naar de effecten van regenwormen op voedingsstoffen als stikstof en fosfaat. De wormen eten zowel organische stof als bodemdeeltjes en poepen het weer uit. Zo…

Wildere natuur in Nederland en Europa

Marker Wadden
27 november 2020

Natuur is meer dan levende planten en dieren. Stuivend zand of rivieren die buiten hun oevers treden scheppen leefomgevingen voor soorten die zich daar het beste thuis voelen. Wageningse wetenschappers onderzoeken de kansen voor verwildering van gebieden in Nederland en Europa. Op de Marker Wadden zorgde wildere natuur met moerassige…

Beter eten tegen diabetes

Beter eten tegen diabetes
13 november 2020

Een op de vijftien Nederlanders heeft diabetes. Deze chronische aandoening houdt sterk verband met wat we eten. Daarom bestuderen Wageningse wetenschappers hoe voeding kan helpen om diabetes te voorkomen of behandelen. Zo heeft het eten van minder bewerkt vlees en meer groente en volkorenproducten een gunstig effect. Dit is nu…

Robot en mens oogsten samen

6 november 2020

Boeren streven ernaar steeds minder onkruidbestrijdingsmiddelen in te zetten. Maar in zowel de gangbare als biologische landbouw is er niet genoeg arbeidskracht om handmatig te wieden en te oogsten. Wageningse onderzoekers ontwikkelen daarom zelflerende robots die steeds beter onkruid wieden en samen met mensen groente en fruit oogsten. Omdat in…

Dagdier, of nachtdier door recreatie?

23 oktober 2020

Angst voor mensen kan ertoe leiden dat dagdieren nachtdieren worden. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar voedsel, wat bedreigde diersoorten in het nauw kan brengen. Samen met het Nationale Park De Hoge Veluwe registreren Wageningse ecologen met cameravallen non-stop de activiteit van dieren. Zo meten zij hoe wilde dieren zoals edelherten,…

Het wereldvoedselvraagstuk is een veelkoppig monster

9 oktober 2020

In 2050 zijn er tien miljard mensen om te voeden. Nu al gaat de voedselvoorziening gepaard met grote uitdagingen rond milieu, klimaat en gezondheid. Wageningse wetenschappers uit allerlei vakgebieden, van landbouw- en voedingsdeskundigen tot filosofen, doen onderzoek naar deeloplossingen. Hun verhalen zijn gebundeld in het boek ‘Tien miljard monden’, samengesteld…

Toerisme en natuurbehoud in tropische zeeën

2 oktober 2020

Massatoerisme bedreigt de koraalriffen in tropische zeeën. Afval en rioolwater van hotels en cruiseschepen belanden rechtstreeks in zee. Maar toerisme is ook een inkomstenbron en kan helpen natuur te beschermen. Wageningse biologen, economen en sociologen ontwikkelen een methode om de juiste balans tussen toerisme en natuurbehoud te bepalen. In Caribisch…

Voedselcrisis tegengaan tijdens én na corona

25 september 2020

Sinds de corona-uitbraak hebben vooral dagloners in ontwikkelingslanden geen werk en inkomen meer. Tegelijk hapert de voedselaanvoer en stijgen de prijzen. Wageningse onderzoekers zoeken samen met overheden en ontwikkelingsorganisaties naar oplossingen, zoals het corona-proof organiseren van markten en voedseltransport. Ook helpen ze om de agrarische sector op lange termijn te…