Bloemen, bijen en zonnepanelen

19 maart 2021

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen komen er steeds meer zonneparken in Nederland, vaak op landbouwgrond. Wageningse wetenschappers onderzoeken met zonnepark-ontwikkelaars en gemeenten hoe de natuur kan floreren tussen en onder de zonnepanelen. Want met voldoende ruimte en goed beheer kunnen hier weer allerlei planten, insecten…

Nederland gezonder maken

5 maart 2021

De helft van de Nederlandse volwassenen kampt met overgewicht en lijkt extra kwetsbaar bij corona. Gezonder leven kan helpen een ernstig COVID-19-verloop, maar ook verschillende chronische ziekten, te voorkomen. Dat verlicht de druk op de zorg en geeft een voorsprong bij toekomstige pandemieën. Wageningse onderzoekers kijken met overheden, zorg, voedselaanbieders…

Groene stad van de toekomst

Groen op balkons in de stad
19 februari 2021

Nederland verstedelijkt. Prettig en gezond wonen in de stad wordt steeds belangrijker. Tegelijk moeten we zorgen voor natuurbehoud en aanpassing aan het klimaat. Onderzoekers ontwikkelden een visie op ons land en onze steden over 100 jaar. Met een hoofdrol voor groen. Denk aan slimme groendaken, hangtuinen en meer bomen. De…

Herbezinnen op toerisme na corona

5 februari 2021

De coronapandemie heeft de kwetsbaarheid van de toeristische sector wereldwijd aan het licht gebracht. Wageningse onderzoekers pleiten daarom voor een heroriëntatie op de rol van toerisme in de samenleving. Zodat lokale economieën en natuurbescherming in bijvoorbeeld Afrikaanse wildparken minder afhankelijk worden van toeristen. Maar ook om de druk van massatoerisme…

Water afvoeren én vasthouden vanwege klimaatverandering

Water afvoeren en vasthouden
15 januari 2021

Ons land is ingericht op snelle afvoer van overtollig regen- en rivierwater. Door de drogere zomers vanwege klimaatverandering is het echter ook nodig om water vast te kunnen houden. Samen met waterbeheerders kijken Wageningse onderzoekers welke stappen de waterbeschikbaarheid voor landbouw en natuur vergroten. Bijvoorbeeld door de inzet van diepwortelende…

Wereldwijd samenwerken aan duurzame, eerlijke en gezonde voedselsystemen

31 december 2020

Het milieu, klimaat en onze gezondheid zijn veelal ondergeschikt aan hoe wij wereldwijd voedsel produceren, verhandelen en consumeren. Als voorbereiding op de VN-Voedseltop in 2021 schetsen Wageningse wetenschappers concrete routes naar een duurzaam en eerlijk voedselsysteem. Ook pleiten ze voor een internationaal voedsel- en landbouwakkoord met gemeenschappelijke doelen, net als…

Stemmen met je vork: een duurzaam en gezond Nederlands voedselsysteem

18 december 2020

Een gezond en duurzaam voedselsysteem met respect voor mens, dier en de aarde? Het kan. Samen met boeren en milieuorganisaties tonen Wageningse onderzoekers hoe het Nederlandse voedselsysteem eruit kan zien in 2050. Dan telen boeren alleen gewassen voor menselijke consumptie en eten dieren reststromen en gras. Ook zijn burgers actief…

Minder kunstmest door regenwormen

4 december 2020

Te veel kunstmest belast het milieu. Gelukkig kunnen we al in de grond aanwezige voedingsstoffen veel efficiënter benutten, passend bij kringlooplandbouw. Wageningse wetenschappers doen onderzoek naar de effecten van regenwormen op voedingsstoffen als stikstof en fosfaat. De wormen eten zowel organische stof als bodemdeeltjes en poepen het weer uit. Zo…

Wildere natuur in Nederland en Europa

Marker Wadden
27 november 2020

Natuur is meer dan levende planten en dieren. Stuivend zand of rivieren die buiten hun oevers treden scheppen leefomgevingen voor soorten die zich daar het beste thuis voelen. Wageningse wetenschappers onderzoeken de kansen voor verwildering van gebieden in Nederland en Europa. Op de Marker Wadden zorgde wildere natuur met moerassige…

Beter eten tegen diabetes

Beter eten tegen diabetes
13 november 2020

Een op de vijftien Nederlanders heeft diabetes. Deze chronische aandoening houdt sterk verband met wat we eten. Daarom bestuderen Wageningse wetenschappers hoe voeding kan helpen om diabetes te voorkomen of behandelen. Zo heeft het eten van minder bewerkt vlees en meer groente en volkorenproducten een gunstig effect. Dit is nu…