Dagdier, of nachtdier door recreatie?

23 oktober 2020

Angst voor mensen kan ertoe leiden dat dagdieren nachtdieren worden. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar voedsel, wat bedreigde diersoorten in het nauw kan brengen. Samen met het Nationale Park De Hoge Veluwe registreren Wageningse ecologen met cameravallen non-stop de activiteit van dieren. Zo meten zij hoe wilde dieren zoals edelherten,…

Het wereldvoedselvraagstuk is een veelkoppig monster

9 oktober 2020

In 2050 zijn er tien miljard mensen om te voeden. Nu al gaat de voedselvoorziening gepaard met grote uitdagingen rond milieu, klimaat en gezondheid. Wageningse wetenschappers uit allerlei vakgebieden, van landbouw- en voedingsdeskundigen tot filosofen, doen onderzoek naar deeloplossingen. Hun verhalen zijn gebundeld in het boek ‘Tien miljard monden’, samengesteld…

Toerisme en natuurbehoud in tropische zeeën

2 oktober 2020

Massatoerisme bedreigt de koraalriffen in tropische zeeën. Afval en rioolwater van hotels en cruiseschepen belanden rechtstreeks in zee. Maar toerisme is ook een inkomstenbron en kan helpen natuur te beschermen. Wageningse biologen, economen en sociologen ontwikkelen een methode om de juiste balans tussen toerisme en natuurbehoud te bepalen. In Caribisch…

Voedselcrisis tegengaan tijdens én na corona

25 september 2020

Sinds de corona-uitbraak hebben vooral dagloners in ontwikkelingslanden geen werk en inkomen meer. Tegelijk hapert de voedselaanvoer en stijgen de prijzen. Wageningse onderzoekers zoeken samen met overheden en ontwikkelingsorganisaties naar oplossingen, zoals het corona-proof organiseren van markten en voedseltransport. Ook helpen ze om de agrarische sector op lange termijn te…

Vaccins tegen RS-virus voor jonge kinderen en kalfjes

Vaccins tegen RS-virus voor kalfjes
4 september 2020

Door het RS-virus belanden jaarlijks tweeduizend jonge kinderen in Nederland in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Dit virus is wereldwijd – na malaria – de grootste doodsoorzaak van baby’s. Een genetisch nauw verwant rundervirus geeft een zeer vergelijkbaar ziektebeeld bij kalfjes. Wageningse onderzoekers hebben een infectiemodel opgezet dat helpt bij…

Rijker land voor de grutto

Limosa limosa Grutto
28 augustus 2020

Onze nationale vogel, de grutto, heeft het moeilijk. Maatregelen om het dier te behouden blijven beperkt tot kleinere weidegebieden. Het zou helpen als ook het omringende landschap rijker aan natuur wordt. Wageningse wetenschappers kijken daarom hoe we boeren daar beter voor kunnen belonen en hoe landbouw kan samengaan met meer…

Kringlooplandbouw uittesten op de Boerderij van de Toekomst

Boerderij van de Toekomst
26 juni 2020

Schade aan milieu en natuur maakt de manier waarop we nu voedsel produceren moeilijk houdbaar. Op de net geopende Boerderij van de Toekomst werken Wageningse onderzoekers samen met boeren aan kringlooplandbouw. Ze testen nieuwe teeltmethoden en technologie. Met drones proberen ze bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te minimaliseren…

Nieuwe aanpak voor het stikstofprobleem

12 juni 2020

De hoge stikstofuitstoot in Nederland bedreigt de natuur. Meerdere sectoren, waaronder de landbouw, dragen bij aan de uitstoot en moeten maatregelen nemen. Wageningse natuur- en landbouwexperts hebben een stappenplan ontwikkeld om per gebied vast te stellen welke acties noodzakelijk zijn. Deze aanpak moet leiden tot lokale en landelijke oplossingen voor…

Duurzamer en gezonder eetgedrag in coronatijd

Duurzamer en gezonder eetgedrag in coronatijd
5 juni 2020

Het is lastig om gezonder en duurzamer te eten. Nu met de coronacrisis kopen consumenten meer groente, fruit en biologisch of lokaal voedsel. Wat zijn hun beweegredenen en beklijft deze gedragsverandering op de lange termijn? En eten thuiswerkers vaker tussendoor? Wageningse consumentenwetenschappers onderzoeken deze vragen met de app FoodProfiler. Ook…

Meer natuur op akkers door strokenteelt

22 mei 2020

Op grote akkers komen nog maar weinig insecten en vogels voor, onder meer omdat er slechts één gewas groeit. Samen met boeren doen Wageningse onderzoekers proeven met de teelt van diverse gewassen in smalle stroken. Dit trekt meer insecten aan die plaaginsecten bestrijden en vertraagt de verspreiding van ziektes. Toch…