Leven met wilde natuur

3 januari 2020

Wereldwijd komen wilde dieren op veel plekken in het nauw. Hun leefgebied slinkt door oprukkende menselijke bewoning, land- en mijnbouw en industrialisatie. Wageningse wetenschappers doen veldonderzoek naar oplossingen om mens en dier beter samen te leren leven. Ze stellen vast dat we meer natuur kunnen behouden wanneer we afscheid nemen…

Nederland in 2120

20 december 2019

Ons land staat voor grote uitdagingen zoals natuurverlies, verstedelijking, droge zomers en wateroverlast door klimaatverandering. Daarom bekeken Wageningse onderzoekers welke rol de natuur kan spelen bij duurzame energie, stedenbouw, landbouw en hoogwaterveiligheid. Zij maakten een kaart van Nederland in 2120, zodat we ons beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Hoe…

Duurzame palmolie door ontbossingsalerts

6 december 2019

In Indonesië en Maleisië maken bossen in hoog tempo plaats voor palmolieplantages. Om illegale ontbossing tegen te gaan ontwikkelen Wageningse wetenschappers een zelflerend computersysteem. Dit systeem analyseert radarsatellietbeelden en slaat alarm wanneer er bos verdwijnt. Overheden en bedrijven kunnen de melding dan ter plekke natrekken en overtreders aanpakken. Ook kunnen…

Minder ADHD in groene wijk

Minder ADHD in groene wijk
22 november 2019

In wijken met meer groen gebruiken minder kinderen ADHD-medicatie, blijkt uit Wagenings onderzoek. Dit geldt vooral voor armere wijken. Ook zijn de verschillen in mentale gezondheid tussen mensen met lagere en hogere inkomens aanzienlijk kleiner in een groene woonomgeving dan wanneer de woonomgeving minder groen is. Met adviezen aan overheden,…

Gezond eten bij de behandeling van overgewicht

Overgewicht en voeding na een maagverkleining. Fotograaf: Jurjen Poeles.
8 november 2019

Bij obesitas geldt vaak het stigma ‘eigen schuld’. Maar de oorzaken zijn complex. Ernstig overgewicht kan leiden tot diabetes, hart- en vaatziekten en andere gezondheidsproblemen. Een maagverkleinende operatie kan uitkomst bieden. Samen met ziekenhuizen onderzoeken Wageningse voedingswetenschappers de rol van voeding hierbij. Hoe kunnen vitaminetekorten na de operatie worden voorkomen?…

Creatief met cellulose

1 november 2019

Uit planten, agrarische resten, gft-afval en afgedankte kleding kunnen plantaardige vezels worden gewonnen. Wageningse wetenschappers ontwikkelen technologieën waarmee deze cellulose opnieuw kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld in coatings en lakken, papier, bouwmateriaal en bioplastics. Zo werken we aan een circulaire economie en aan de vervanging van fossiele grondstoffen door duurzame en…

Tropische bossen als klimaatoplossing

Tropische bossen als klimaatoplossing
25 oktober 2019

Wereldwijd gaat er veel tropisch bos verloren. Daarbij komt veel CO2 die in de bossen is opgeslagen vrij en dat leidt tot extra klimaatopwarming. Bescherming van regenwoud en herbebossing zijn dan ook essentieel. In Zuid-Amerika doen Wageningse ecologen onderzoek naar zowel het natuurlijk herstel van aangetast regenwoud als de effecten…

Vitaal ouder worden

11 oktober 2019

Als we ouder worden nemen onze spierkracht en –massa af. Maar we kunnen dit proces keren, ontdekten Wageningse voedingswetenschappers. Eiwitrijke voeding en krachttraining zorgen ervoor dat de oudere mens sterker wordt, een betere balans krijgt en weer soepeler opstaat uit de stoel. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Humane…

Naar een circulaire economie

Naar een circulaire economie
4 oktober 2019

Zowel op technisch als bestuurskundig gebied ondersteunen Wageningse onderzoekers bedrijven die circulair willen werken. Bijvoorbeeld in de chemie, mode, landbouw en voedselproductie. Zo wil een woonboulevard alle verpakkingsafval hergebruiken, maar dat blijkt lastig te realiseren. Wageningse wetenschappers kijken hoe de bedrijven en gemeenten dit concreet kunnen oplossen. Dat is hard…

Werken aan klimaatbestendige landbouw in Oost-Afrika

20 september 2019

Klimaatverandering brengt meer droogte in Tanzania. Dat brengt niet alleen de teelt van zonnebloemen in gevaar, maar ook de productie van zonnebloemolie. Daarom zoeken de olieproducenten naar oplossingen. Wageningse onderzoekers brengen de verwachte productiedaling door het veranderende klimaat in Oost-Afrika in kaart. Met die kennis kunnen handelaren en voedselverwerkers boeren…