Nieuwe aanpak voor het stikstofprobleem

12 juni 2020

De hoge stikstofuitstoot in Nederland bedreigt de natuur. Meerdere sectoren, waaronder de landbouw, dragen bij aan de uitstoot en moeten maatregelen nemen. Wageningse natuur- en landbouwexperts hebben een stappenplan ontwikkeld om per gebied vast te stellen welke acties noodzakelijk zijn. Deze aanpak moet leiden tot lokale en landelijke oplossingen voor…

Duurzamer en gezonder eetgedrag in coronatijd

Duurzamer en gezonder eetgedrag in coronatijd
5 juni 2020

Het is lastig om gezonder en duurzamer te eten. Nu met de coronacrisis kopen consumenten meer groente, fruit en biologisch of lokaal voedsel. Wat zijn hun beweegredenen en beklijft deze gedragsverandering op de lange termijn? En eten thuiswerkers vaker tussendoor? Wageningse consumentenwetenschappers onderzoeken deze vragen met de app FoodProfiler. Ook…

Meer natuur op akkers door strokenteelt

22 mei 2020

Op grote akkers komen nog maar weinig insecten en vogels voor, onder meer omdat er slechts één gewas groeit. Samen met boeren doen Wageningse onderzoekers proeven met de teelt van diverse gewassen in smalle stroken. Dit trekt meer insecten aan die plaaginsecten bestrijden en vertraagt de verspreiding van ziektes. Toch…

Klimaatbestendige bossen in Nederland en Europa

8 mei 2020

Langere periodes van droogte teisteren Europa en verzwakken de bossen, die veel CO₂ vastleggen. Het risico op branden en plagen neemt toe en bedreigt de verscheidenheid van planten en dieren. Wageningse onderzoekers testen samen met bosbeheerders onder meer welke boomsoorten beter tegen droogte kunnen en het meest effectief CO₂ vastleggen….

Reuk- en smaakverlies bij corona

Reuk- en smaakverlies bij corona
1 mei 2020

Mensen die het coronavirus bij zich dragen, kunnen besmettelijk zijn voordat symptomen als hoesten en koorts optreden. Veel van hen lijken al in een vroeger stadium verlies van reuk en smaak te ervaren. Wageningse wetenschappers werken wereldwijd samen en verzamelen gegevens over reuk- en smaakverlies bij coronapatiënten. Dit brede onderzoek…

Vertrouwen in de zorg essentieel bij virusbestrijding

24 april 2020

Wantrouwen tegen de overheid en gezondheidszorg maakt het lastig om een uitbraak van een besmettelijke ziekte te bestrijden. Wageningse ontwikkelingseconomen bestudeerden eerder de inzet van gemeenschapsleiders en lokale klinieken in Sierra Leone tijdens de ebola-epidemie. Investeren in goede relaties met de bevolking vergroot het vertrouwen, waardoor mensen zich sneller laten…

Gezond leven, sneller herstel

10 april 2020

In Nederland kampt een op de drie mensen boven de vijftig met een chronische ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. Nu, met de corona-uitbraak, is dit de meest kwetsbare groep. Wageningse voedingswetenschappers doen samen met academische en regionale ziekenhuizen onderzoek naar betere weerbaarheid en sneller herstel. Ze zien…

Virussen vóór zijn

Virussen voor zijn
3 april 2020

Door globalisering en verstedelijking kunnen ziekten die van dieren op mensen overgaan, zich sneller verspreiden. Vroege detectie kan levens redden. Daarom sporen Wageningse virologen samen met dierenartsen zo snel mogelijk potentiële ziekteverwekkers op bij wilde dieren en vee. De onderzoekers ontrafelen de genetische opmaak van virussen om de risico’s te…

Solidariteit in coronatijd

27 maart 2020

Uit angst voor het coronavirus kunnen mensen anderen uitsluiten, oproepen tot extreme maatregelen of de kop in het zand steken. Corona raakt niet alleen individuen, angst ondermijnt de hele samenleving. Daarom moeten we de crisis ook als gemeenschap oplossen, menen Wageningse filosofen. Naast afgewogen overheidsbeleid zijn solidariteit, compassie en gedeelde…

Versnelde plantengroei door efficiëntere fotosynthese

6 maart 2020

Door klimaatverandering is er steeds minder geschikte landbouwgrond. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking. Daarom kijken Wageningse onderzoekers hoe gewassen minder grondoppervlak vergen. Ze hebben ontdekt dat sommige planten het licht beter benutten om te groeien dan andere. Met de kennis over natuurlijke genetische variatie bij dit proces van fotosynthese, kunnen veredelaars…