Afval voorkomen

Als de printer cartridges met droge poeder gebruikt die jaren houdbaar zijn en slechts water als toevoeging nodig hebben, dan is er nog een voordeel: ‘Dan voorkom je tegelijkertijd veel afval en voedselverliezen in de keten’, aldus Maarten Schutyser van WUR-Levensmiddelenproceskunde en betrokken bij fundamenteel onderzoek naar food printing. Ze kijken vooral naar mengsels gebaseerd op peulvruchten of granen.

Invloed

3D-printer maakt voedsel, zoals deze chocoladeTot slot is er nog het aspect van flexibele, decentrale productie. Het schaalvoordeel van bulkproductie in de voedingsindustrie zal de 3D-voedselprinter niet snel overtreffen, noch op korte termijn het thuis koken met verse ingrediënten vervangen. Maar het geeft consumenten wel meer macht. ‘Met printing on demand kun je meer controle en invloed op producten krijgen, zoals vorm, specifieke ingrediënten en smaak’, zegt Noort. Bedrijven kunnen consumenten hierdoor nog beter betrekken bij het proces van ontwerp, samenstelling en productie. Ook kunnen ze hoeveelheden beter afstemmen op de vraag en zo overschotten voorkomen.

Digital Food Processing Initiative

WUR doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar het driedimensionaal printen van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld naar gedrag van ingrediënten tijdens het printen en het verbeteren van de smaak.

Om de toepassing van 3D food printing te versnellen en te vereenvoudigen, hebben de drie Nederlandse onderzoeksinstellingen Wageningen Universiteit & Research, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven de handen ineengeslagen en een uitgebreid onderzoeksprogramma op het gebied van 3D food printing opgezet, het Digital Food Processing Initiative. Om de wereld ook in 2040 van voldoende, voedzaam en gezond voedsel te voorzien, met zo min mogelijk milieudruk, moeten vele wegen bewandeld worden. 3D-printen biedt de voedingsindustrie innovatieve mogelijkheden om hieraan bij te dragen.

Verder lezen of kijken: