Wat is klimaatslimme landbouw?

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 9 miljard bedragen. In nog geen veertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Klimaatslimme landbouw werkt aan voedselzekerheid én aan het opvangen en tegengaan van klimaatverandering. Waarom de samenwerking tussen de overheid, de agrarische sector en wetenschappers daarbij zo belangrijk is? Om onderzoek en beleid op elkaar aan te laten sluiten.

Klimaatslimme landbouw is een veranderingsproces. De kennis daarvoor groeit en goede voorbeelden bestaan. Maar er zijn nieuwe wetenschappelijke benaderingen en inzichten nodig om beleidsmakers en boeren richting mee te geven.

Daarnaast is klimaatslimme landbouw erg context afhankelijk. Onderzoek laat vooral nog de grote lijnen zien, zoals dat de regenval verandert en de kansen op extreem weer groeien. Maar hoe dat lokaal precies uitpakt kan flink verschillen. Dat werkt door in welke nieuwe gewasvariëteiten nodig, welke gewassen je samen teelt, welke investeringen infrastructuur nodig zijn en wat voor beleid. En wat dit van het landschap, mensen en ecosystemen vraagt. Ook zijn er via landbouw andere doelen te bereiken: bestrijding van armoede, behoud van biodiversiteit, bossen en ecosysteemdiensten.

Praat mee!

In het kader van klimaatslimme landbouw wordt gewerkt aan voldoende voeding voor de groeiende wereldbevolking én duurzame productie. Deze inzichten kunnen het beleid van de overheid versterken. Wat zou volgens jou bijdragen aan meer klimaatslimme landbouw? Laat het ons weten!