Kansen voor hergebruik

Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research zien nog veel kansen voor hoogwaardig hergebruik van consumentenafval. Belangrijk daarvoor zijn vier punten:

  • Ontwerp producten en materialen zo dat ze met de beschikbare inzamel- en verwerkingsprocessen te recyclen zijn.
  • Zamel zoveel mogelijk gescheiden in (bronscheiding), want dat levert de beste kwaliteit op voor hergebruik.
  • Houd het recyclaat zo schoon mogelijk, door storende stoffen (zoals inkt en vuil) zo goed mogelijk van het hoofdproduct af te scheiden, want dat verbetert de kwaliteit van het nieuwe materiaal.
  • Behoud zo goed mogelijk de unieke functionaliteiten van iedere afvalstroom.

Sterkte, taaiheid, geur en kleur

Wageningen heeft de kennis over eigenschappen van gerecyclede materialen, scheidingsprocessen en circulariteit die daarvoor nodig is. Hoe zit het bijvoorbeeld met de sterkte, taaiheid, geur en kleur van het recyclaat, hoe kun je het verwerken en aan welke criteria moet het voldoen om er een nieuw product van te maken? Kun je het materiaal mechanisch recyclen of doe je dat langs een chemische weg, waarbij je bouwstenen voor nieuwe materialen overhoudt die je opnieuw kunt benutten. En wat betekent recycling organisatorisch, economisch en milieutechnisch? Zo bleek dit voorjaar uit onderzoek van WUR naar het recyclen van papieren koffiebekers dat recycling minder milieukosten heeft dan vergisting en compostering van de bekers.

Verder lezen/kijken