Uitgelicht

Betere hete pepers in Indonesië

10 februari 2017 | Categorie: Geen categorie

Wageningen werkt in Indonesië met groentezadenbedrijven aan betere opbrengsten en kwaliteit van groenten als hete pepers, tomaat, komkommer en kool. Tienduizend boeren hebben hun oogsten al verbeterd. En dat kunnen er nog veel meer worden.

De groei is belangrijk voor de voedselzekerheid en de voedingskwaliteit, doordat groentes veel belangrijke vitamines en mineralen bevatten. Ook geeft de groei van de groentesector een impuls aan de economie op het platteland. “Groente is de meest dynamische landbouwsector”, zegt de Wageningse Flip van Koesveld. “Het biedt per hectare de meeste werkgelegenheid en de hoogste financiële opbrengsten. Ook kunnen boeren makkelijk van gewas veranderen en inspelen op de vraag uit de markt.”

Veel Indonesische boeren telen de groenten nu naast rijst of koffie. Opbrengsten en kwaliteit zijn echter laag. Daarnaast is de milieubelasting hoog door veelvuldig gebruik van pesticiden. Ook de gezondheid van boeren en hun families lijdt daaronder.

Innovaties op maat

In het project vegIMPACT is Wageningen met grote zaadbedrijven en Indonesische partners goed op weg om deze situatie te veranderen. “We werken aan het ontstaan van een ‘kennisdynamiek’ waarin samen met boeren innovaties op maat tot stand komen”, vertelt Van Koesveld. “De focus ligt op een betere plantenopkweek, minder en veilig gebruik van pesticiden en betere benutting van meststoffen wat leidt tot een lagere kostprijs.” De inspanningen vertalen zich terug in hogere opbrengsten en betere kwaliteit van de groenten.

“Versterking van de groenteteelt is belangrijk voor de voedselzekerheid, voedingskwaliteit en economie op het platteland ”

Flip van Koesveld. Expert tropische groenteproductie, Wageningen University & Research.

Social media

Het opzetten en organiseren van demonstratiebedrijven zijn bij de kennisoverdracht van groot belang. Verder doen video’s, teelthandleidingen en e-learning modules het werk. Daarin ligt ook de kracht van deze aanpak. Nu zijn tienduizend boeren bereikt. Door uitbreiding van netwerken van boeren, de aanleg van meer demonstratievelden en inschakeling van lokale landbouwadviseurs zijn wel honderdduizend boeren te bereiken die met hun families baat zouden hebben bij deze aanpak. Via sociale media als Facebook, What’s app en ‘ouderwets’ sms-verkeer kan het aantal boeren dat bereikt wordt en profiteert naar verwachting nog een factor tien groeien, tot een miljoen.

Doorgroeien

In andere landen, waaronder Tanzania en Myanmar, bewijzen de Wageningse onderzoekers in soortgelijke projecten al dat op deze manier doorgroeien mogelijk is. Het vraagt publiek-private samenwerking om nieuwe netwerken, demovelden en lokale adviseurs te organiseren, zegt Van Koesveld. “Die samenwerking kan in allerlei mengvormen. Maar onze aanpak heeft grote potentie om flinke stappen voorwaarts te zetten.”

Video

Bekijk voor meer informatie onderstaand item over vegIMPACT van Agro TV Indonesia.

Meer informatie

Wereldwijde duurzame akkerbouw en groenteteelt als onderwerp bij Wageningen University & Research

Facebookpagina van vegIMPACT

Reageren?

Heb je een vraag, opmerking of wil je je ervaringen delen? We horen het graag! Neem contact op met Flip van Koesveld.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Ga hieronder in gesprek.

Plaats een reactie »


Flip van Koesveld

Flip van Koesveld

Flip van Koesveld is expert tropische groenteproductie en is gespecialiseerd in innovatie en kennisoverdracht voor boeren in Azie en Afrika tezamen met strategische partners uit het bedrijfsleven.

Er zijn 2 reacties.

  1. Door: marcel moerbeek · 16-02-2017 om 12:05

    Beste Flip,

    Hoe werkt dit dan financieel? Betaald de boer of de Indonesische overheid voor deze kennis en activiteiten?

    1. Door: Flip van Koesveld · 17-02-2017 om 16:24

      het wordt betaald door de deelnemende Nederlandse Zaadbedrijven en door de Nederlandse overheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *