In maart presenteerden groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN en LandschappenNL, daarbij gesteund door de twaalf provincies en de staatssecretaris Van Dam van EZ, het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’. Hierin roepen ze op om alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid te geven om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Want dat is goed voor natuur en landschap én goed voor mensen zelf.

Lees verder

Reageer

Wil je reageren of heb je een vraag? Laat het weten!

Arnold van Vliet, bioloog bij leerstoelgroep MilieusysteemanalyseBioloog Arnold van Vliet is gespecialiseerd in ontwikkeling en coördinatie van citizen science-netwerken.

Citizen science - Wies Vullings heeft onder meer expertise op het gebied van datakwaliteit en -gebruik.Wies Vullings heeft onder meer expertise op het gebied van datakwaliteit en -gebruik.