Bijdrage aan gezondheid

Inzicht in het samenleven van polymicrobiële infecties kan daarom bijdragen aan kennis over hoe zo’n ecosysteem is te verstoren. Dit draagt vervolgens bij aan kennis over mogelijke nieuwe manieren van infectiebestrijding, aldus De Vos. “Alles wijst erop dat we bacteriële infecties en antibioticaresistentie moeten we gaan beschouwen vanuit een ecologisch en evolutionair perspectief.”

Reageer

We horen graag je reactie.