Effectieve bescherming staat of valt met het serieus nemen van de belangen van burgers en organisaties en het koesteren en stimuleren van hun inbreng. Het is juist goed als mensen zich met natuurbescherming bemoeien, het gaat om draagvlak. Erken ook dat iedere situaties anders is. Een blauwdruk om te komen tot goede bescherming is dus niet te geven. Maar met louter focussen op economische argumenten gaan we het niet redden.

Meer informatie

De webtool: Beter argumenteren voor biodiversiteit (Engelstalig)

Ideeën?

Heb je ideeën over hoe de rijkdom van de natuur kan worden beschermd en verbeterd? Wat zou er moeten veranderen?  Laat het ons hieronder weten!