Het gebied moet er ook duurzamer op worden in brede zin, dus qua energie, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de relatie tussen stad en land. ‘De toekomst is niet maakbaar, mensen zullen het zelf moeten doen, maar we kunnen wel de condities scheppen waardoor het gebied op langere termijn toekomstbestendig wordt.’

Belevingstour

Op 21 juni viert het innovatienetwerk zijn eerste verjaardag en laat aan de hand van onder meer een belevingstour de eerste resultaten zien. Het netwerk mag dan nog jong zijn, Westerink constateert al een cultuurverandering. ‘Boeren staan al niet meer met hun rug maar met hun gezicht naar de stad. Ze staan meer open voor nieuwe ideeën en de stad, en we hebben enthousiasme en creativiteit zien ontstaan. Boeren zijn ook elkaar op gaan zoeken. Zo is er bijvoorbeeld tussen biologische en niet-biologische boeren meer een wij-gevoel ontstaan.’

Veel experimenten verkeren nog in de opstartfase, onder meer omdat subsidieaanvragen veel tijd in beslag nemen. Maar het fermenteren van de eerste bokashi-hoop is inmiddels gelukt, en de drie boeren die werken aan een mobiele zuivelinstallatie hebben bijvoorbeeld inmiddels een kaasmaker gevonden.

Jouw omgeving

Hoe ziet jouw toekomst en die van het landelijk gebied waar jij in of vlakbij woont eruit? Wat zou het gebied voor jou aantrekkelijker maken? Hoe kun je helpen innoveren? Hoe ziet de verbinding tussen stad en platteland er daar over tien jaar uit? Waar ligt jouw interesse? Bij de boer, ons voedsel of landschap en natuur?

Verder lezen en kijken