In het vormgeven van technologische ontwikkeling speelt ook de consument een rol. Aan het vormgeven van die rol moet worden gewerkt om te zorgen dat innovaties kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Ideeën?

Hoe wil jij betrokken worden bij de vormgeving van technische ontwikkelingen als het gaat om voedselproductie? Welke ontwikkeling gaat voor jou een stap te ver? Laat het ons hieronder weten.