Vaccinatie van pluimvee biedt op dit moment geen soelaas, vanwege de vele varianten van het virus. Ook is het praktisch nog onmogelijk om bij een epidemie in korte tijd de ruim 100 miljoen kippen in Nederland te vaccineren.

Global One Health

Tot slot het Global One Health-aspect, de samenhang van de gezondheid van mens en dier. Vogelgriep is niet alleen een besmettelijke dierziekte. Het is ook een zogeheten zoönose, een dierziekte waar ook mensen ziek van kunnen worden. Sommige hoogpathogene varianten van vogelgriepvirus kunnen gevaarlijk zijn voor de mens. Tijdens de verspreiding van het Aziatische hoogpathogene vogelgriepvirustype H5N1 vanaf begin jaren 2000 in Azië, het Midden-Oosten en Afrika, stierven wereldwijd vele honderden mensen, vooral als gevolg van direct contact met besmet pluimvee.

Het voorkomen van uitbraken en verdere verspreiding is dus van belang ter voorkoming van dierenleed, voor het inkomen van pluimveehouders en vanwege de mentale klap die een boer krijgt als zijn stal geruimd moet worden. Maar dus ook in het belang van de volksgezondheid.

Verder lezen en kijken: