Geheimen van de koe

1 oktober 2021 | Categorie: Geen categorie

De melkveehouderij staat voor uitdagingen zoals het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Op zoek naar oplossingen worden de melkkoeien op de Dairy Campus in Leeuwarden 24/7 gevolgd door sensoren, trackers en camera’s. De dieren produceren data over voeding, welzijn, melk, weidegang, biodiversiteit, mest en urine. Zo werd…