Voorbeeld Hoorn van Afrika

Het Wageningen Centre for Development Innovation is vooral actief in het buitenland. Zo is Cora van Oosten met haar team betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de landschapsbenadering in diverse delen van de wereld. “Hoe meer je alle belanghebbenden betrekt bij het proces, hoe beter de uitkomsten, en hoe minder de conflicten rond het gebruik van ruimte en natuurlijke hulpbronnen”, legt Van Oosten uit. “Neem onze samenwerking met het Horn of Africa Regional Environmental Centre, dat een regionaal netwerk van organisaties in de Hoorn van Afrika coördineert, en gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. De netwerkleden werken concreet aan de bestrijding van klimaatverandering in de regio, die bekend staat om zowel de kansen voor een hogere agrarische productie, als om de toenemende bedreiging van klimaatverandering, die leidt tot onberekenbare regenval en vermindering van de voedselzekerheid. Hierdoor zijn lokale ecosystemen kwetsbaar geworden, en dreigen er ecologische rampen in Soedan, Ethiopië en Somalië; landen die toch al kampen met voedselonveiligheid, sociale en politieke problemen, en migratie.”

“Wij helpen het Horn of Africa Regional Environmental Centre om de kennis en capaciteiten voor het toepassen van een landschapsbenadering in de regio te vergroten”, vervolgt Van Oosten. “Dit, omdat een landschapsbenadering hier goed werkt. Want het brengt belanghebbenden dichter bij elkaar, in plaats van dat het ze uit elkaar drijft. Omdat het zoekt naar win-win situaties, zonder moeilijke keuzen uit de weg te gaan. Naarmate de kennis over het landschap toeneemt, verbetert ook de samenwerking tussen belanghebbenden, en daarmee de kwaliteit van het landschap. Ik zie resultaat van ons werk, en zie het als een voorbeeld voor andere gebieden in de wereld die kampen met problemen van voedselzekerheid, klimaatverandering en conflict.”

“De landschapsbenadering brengt belanghebbenden dichter bij elkaar en zoekt naar win-win situaties, zonder moeilijke keuzen uit de weg te gaan”

Cora van Oosten, Wageningen University & Research

Global Landscape Forum

Over de hele wereld neemt de belangstelling voor een landschapsbenadering toe. Dit is het best zichtbaar tijdens het https://weblog.wur.eu/war-essay/, waar voorstanders van duurzaam landgebruik, vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, inheemse bevolkingsgroepen en burgerorganisaties bij elkaar komen om hun ervaringen te delen. Dit jaar vindt de jaarlijkse essay on how to protect our environment in hindi. Ook een delegatie vanuit WUR zal daar aanwezig zijn. Van Oosten geeft met haar team ook een words to use in argumentative essay, ter voorbereiding op het Forum. Deelnemers aan de training zullen leren wat het is om geïntegreerd te denken, en hoe met verschillende belangen in een gebied om te gaan. Polderen nieuwe stijl, als nieuw Nederlands exportproduct.

Verder lezen en kijken