Home

Studiekeuze en succesvol studeren

Studiekeuze en succesvol studeren is belangrijk, voor de (aanstaande) student en zijn of haar familie.
Daarover gaat dit blog voor ouders en andere familieleden van (aanstaande) studenten.

Advies van ouders

(Aanstaande) studenten zeggen dat ze veel hebben aan het advies van hun ouders en andere familieleden. Dat staat in het LAKS rapport waarin de mening van scholieren wordt beschreven. 47 % van de scholieren vindt hun familie de beste studiekeuzeadviseurs. Daarom willen we ouders, grootouders, ooms, tantes enz. graag zoveel mogelijk informatie geven over studiekeuze en studeren.

Studiesucces

Het maken van een goede studiekeuze is de beste basis voor studiesucces. Op dit moment valt ongeveer 25-30% van de eerstejaars studenten uit. Uitval die vaak niet nodig zou zijn geweest.
Van de uitvallers zegt namelijk 50% dat ze achteraf de verkeerde studie hebben gekozen. Zo’n 25% van de uitvallers geeft aan dat ze kritischer hadden moeten zijn op de voorlichting die ze op de hbo of universiteit hebben gekregen en dat ze bovendien meer begeleiding nodig hadden.

Je zoon of dochter begeleiden

Ikzelf heb als moeder ervaren hoe moeilijk het is om je kind je begeleiden met studiekeuze. Het ondersteunen van jongvolwassenen valt soms niet mee. Daarom wil ik graag ervaringen, feiten en onderzoek delen, om het andere familieleden rondom studenten makkelijke te maken.

Meer over studiekeuze en studeren

Elke week vindt u hier nieuws over studiekeuze en studeren. De blogartikelen bestaan voor een groot deel uit eigen ervaringen van studenten, decanen en ouders. Daarnaast geven we u informatie het studiekeuzeproces. Ook geven we informatie over studeren op het hbo of wo. Hier kunt u uw studerende zoon of dochter misschien mee ondersteunen.
Wilt u reageren of zelf een artikel schrijven? Wij zien uw bijdrage graag tegemoet.

 

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter over de studiekeuze van mijn kind

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter en moeder van drie kinderen

 

 

 

Dit blog is een initiatief van de decanenkring Arnhem e.o. en Wageningen University & Research

Wilt u meer weten, mail dan naar:
Hermien.Miltenburg@wur.nl
telefoon 0317484455
www.wur.nl/ouders

 

Studiekeuze en studiesucces zijn de onderwerpen van dit blog