Citizen science ondersteunt natuurbehoud

Citizen science ondersteunt natuurbehoud
26 mei 2017 | Categorie: Geen categorie

In Nederland is citizen science (burgerwetenschap) voor natuur van grote waarde voor beleid, economie, wetenschap en maatschappij. Onderzoekers, beheerders en beleidsmakers gebruiken de verzamelde data om de natuur te begrijpen, behouden en bevorderen. Bij de vrijwilligers vergroot meedoen hun kennis en betrokkenheid, en daarmee het draagvlak voor natuur.