Rijker land voor de grutto

Limosa limosa Grutto
28 augustus 2020 | Categorie: Geen categorie

Onze nationale vogel, de grutto, heeft het moeilijk. Maatregelen om het dier te behouden blijven beperkt tot kleinere weidegebieden. Het zou helpen als ook het omringende landschap rijker aan natuur wordt. Wageningse wetenschappers kijken daarom hoe we boeren daar beter voor kunnen belonen en hoe landbouw kan samengaan met meer…

Naar herstel van biodiversiteit

Naar herstel van biodiversiteit - zwaluwen en het boerenland
10 november 2017 | Categorie: Geen categorie

Het aantal insecten loopt terug, weidevogels hebben het zwaar, het bodemleven verschraalt, plantensoorten sterven uit. De laatste jaren wordt pijnlijk zichtbaar dat de biodiversiteit in het landelijk gebied van Nederland onder druk staat. Ook het Living Planet Report Natuur in Nederland van het WNF concludeerde dat Nederland het lek nog…