Kan kringlooplandbouw zonder mensenmest?

5 december 2018 | Categorie: Veehouderij en omgeving

Eind oktober stond ik met een filmjournalist in een Drents weiland om kringlooplandbouw uit te leggen voor een video. Ik heb onder andere verteld over de mineralenkringloop van bodem – veevoer – dieren – mest, zoals deze op een melkveebedrijf of een gemengd bedrijf bestaat. Die kringloop is niets nieuws, al…

De maat van mest

Koe in strostal
1 september 2018 | Categorie: Geen categorie

Naar een vraaggestuurde mestmarkt De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot af te komen en de akkerbouwers krijgen geld toe om de mest af te nemen….