Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden
Door: Marcel Vijn · 22 februari 2021
Categorie: spm argumentative essay topics

Nederland heeft veel veen- en moerige (= voor een deel veen) gronden. Door het verlagen van het waterpeil voor landbouwkundige doeleinden komt het veen in aanraking met de lucht en vergaat het langzaam. Dat heet veenoxidatie. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat de uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie in…