Kansen voor bietenblad in kringlooplandbouw?

Suikerbieten
Door: Pieter de Wolf · 18 januari 2019
Categorie: Geen categorie

Een van de principes van kringlooplandbouw is dat dieren zoveel mogelijk worden gevoed met reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. De gedachte is dat hiermee geen concurrentie optreedt met voedselproductie. Een voorbeeld dat hierbij vaak genoemd wordt is het gebruik van bietenblad als veevoer. Dat klinkt logisch: vroeger…

Kan kringlooplandbouw zonder mensenmest?

Door: Pieter de Wolf · 5 december 2018
Categorie: Geen categorie

Eind oktober stond ik met een filmjournalist in een Drents weiland om kringlooplandbouw uit te leggen voor een video. Ik heb onder andere verteld over de mineralenkringloop van bodem – veevoer – dieren – mest, zoals deze op een melkveebedrijf of een gemengd bedrijf bestaat. Die kringloop is niets nieuws, al…