Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven in Noord-Holland

Grasland en aardappelen
Door: Wim van Dijk · 26 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven is in Noord-Holland een veel voorkomende situatie. Het verbetert het bedrijfsresultaat van de samenwerkingspartners en ook landbouwkundig biedt het voordelen (o.a. verbeterde organische stofvoorziening). Het vereist wel een juist management om negatieve milieukundige effecten (o.a. uitspoeling van stikstof) te voorkomen en een goede bodemgezondheid te…

Mest: van probleem naar waardevol product

Vaste mest strooien
Door: Pieter de Wolf · 10 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Dierlijke mest is een belangrijke voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In grote delen van de wereld is dierlijke mest een waardevol product. In Nederland en enkele andere regio’s in de EU wordt mest eerder als een probleem gezien. Het kernprobleem is dat er in deze regio’s teveel mest is: de…