Wat eten we met kerst? Biologisch vlees!

21 december 2021 | Categorie: mother's love essay in urdu

Lang geleden aten we in mijn studentenhuis in Wageningen voornamelijk vegetarisch omdat er altijd wel één of meerdere huisgenoten geen vlees aten. Natuurlijk hadden we ook een gezamenlijk kerstdiner waarvoor dit keer een vegetarische huisgenoot het hoofdgerecht zou bereiden. Uit de oven kwamen heerlijke geuren maar wat erin zat was…

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden
22 februari 2021 | Categorie: mother's love essay in urdu

Nederland heeft veel veen- en moerige (= voor een deel veen) gronden. Door het verlagen van het waterpeil voor landbouwkundige doeleinden komt het veen in aanraking met de lucht en vergaat het langzaam. Dat heet veenoxidatie. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat de uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie in…

process analysis essay tone

10 april 2020 | Categorie: mother's love essay in urdu

Auteurs: Saskia Visser, Tammo Bult, Simkje Kruiderink   Om op aarde op een duurzame manier voldoende voedsel te produceren voor de wereldbevolking, is een transitie maken naar kringlooplandbouw niet voldoende. We moeten een volledig geïntegreerd voedselsysteem ontwikkelen, waarin ook de productie van voedsel op zee is verbonden met de voedselproductie…

order narrative essay

Kringlooplandbouw en de wetten van de economie

kringlooplandbouw
25 juni 2019 | Categorie: mother's love essay in urdu

Recent heeft minister Schouten haar Realisatieplan Kringlooplandbouw gepresenteerd. In het Realisatieplan staan verschillende acties vanuit het beleid die het voor de agrariërs makkelijker moeten maken om te gaan boeren volgens de principes van de kringlooplandbouw. Terecht constateert ze ook dat een gezond economisch perspectief voor agrarische ondernemers een harde voorwaarde…

Kansen voor bietenblad in kringlooplandbouw?

Suikerbieten
18 januari 2019 | Categorie: mother's love essay in urdu

Een van de principes van kringlooplandbouw is dat dieren zoveel mogelijk worden gevoed met reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. De gedachte is dat hiermee geen concurrentie optreedt met voedselproductie. Een voorbeeld dat hierbij vaak genoemd wordt is het gebruik van bietenblad als veevoer. Dat klinkt logisch: vroeger…

Kan kringlooplandbouw zonder mensenmest?

5 december 2018 | Categorie: mother's love essay in urdu

Eind oktober stond ik met een filmjournalist in een Drents weiland om kringlooplandbouw uit te leggen voor een video. Ik heb onder andere verteld over de mineralenkringloop van bodem – veevoer – dieren – mest, zoals deze op een melkveebedrijf of een gemengd bedrijf bestaat. Die kringloop is niets nieuws, al…

Heideboerderij; een nieuwe vorm voor gemeenschappelijk gebruik van heide en akkers

28 november 2018 | Categorie: mother's love essay in urdu

Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) werkt aan de ontwikkeling van het concept van de Heideboerderij. Op een aantal locaties in Nederland wordt samen met boeren, schaapherders, natuurorganisaties, burgers, ondernemers en lokale en provinciale overheden gewerkt aan de realisatie van Heideboerderijen. Grazende schaapskuddes op heidevelden of graslanden worden gekoppeld aan akkers en…

Wel of geen grasland in vruchtwisseling met bouwland?

Mais gras
19 september 2018 | Categorie: mother's love essay in urdu

Veel melkveebedrijven bestaan grotendeels uit grasland en een deel snijmaïs, als belangrijkste onderdelen van het rantsoen van de koeien. De snijmaïs wordt vaak jaar op jaar op hetzelfde perceel geteeld. Het is evident dat jarenlange maïsteelt op hetzelfde perceel grote nadelen heeft: de opbrengst loopt terug met soms wel 20%,…