De maat van mest

Koe in strostal
1 september 2018 | Categorie: Geen categorie

Naar een vraaggestuurde mestmarkt De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot af te komen en de akkerbouwers krijgen geld toe om de mest af te nemen….

De sociale inkleuring van samenwerking in de mestmarkt

Bemesting koolzaadakker
20 augustus 2018 | Categorie: Geen categorie

Sinds de invoering van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in 2006 is het denken en handelen van veehouders en akkerbouwers rond samenwerking in de mestmarkt sterk veranderd. Waar het begon met ‘kopen van plaatsingsruimte’, daar werd in 2016 gewerkt aan ‘leveren van bemestingsproducten’. In dit blog laten we zien,…