Hoe verbinden we biomassa met consumentenmassa?

Consument

Autobanden van rubber uit paardenbloemen, kleding uit restproducten van melk, glutenvrij bier, plastic dat afbreekbaar is – wie wordt er niet door optimisme overvallen bij de vele toepassingen die de bio-economie ons biedt. Het feestje in mijn hoofd werd echter al snel verstoord door een gesprek met een gerenommeerde technoloog. ”Biobased economy? Een doodlopende weg, helemaal niet duurzaam.”

Hoe staat het ervoor met de Biobased Economy in Europa?

Biobased Economy in Europa

In 2011 formuleerde de ad-hoc-adviescommissie Biobased products in opdracht van de Europese Commissie 15 hoofdaanbevelingen om de marktontwikkeling van biobased producten te stimuleren. Vier jaar verder heeft de EU de expertgroep Biobased products gevraagd via een assessment vast te stellen wat er met deze aanbevelingen is gebeurd. Namens Wageningen UR maakte ik deel uit van deze expertgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties (van chemie tot biotech en van hout- en rubber- tot zetmeelproducenten), overheden en een paar onafhankelijke vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Ik zat ook in de vierkoppige werkgroep die de assessment heeft gedaan.Onze conclusie: op een aantal gebieden is flinke progressie gemaakt. Tegelijkertijd zijn er op een aantal cruciale punten veel concretere maatregelen nodig om de markt voor biobased producten een boost te geven.

Biobased economy is pure noodzaak

Biobased economy

‘De Biobased Economy, leg nog even uit wat het ook alweer precies is.’ Die vraag wordt mij regelmatig nog gesteld als ik vertel dat ik als hoogleraar bijdraag aan de Biobased Economy. ‘De Biobased Economy is een economie waarin we niet langer fossiele grondstoffen gebruiken voor de productie van warmte, elektriciteit, brandstoffen en chemicaliën’, antwoord ik dan. In plaats van fossiele grondstoffen gebruiken we dan biomassa, zoals grassen, gewassen, algen, zeewier en reststromen uit GFT-afval.