Slib veilig benutten met larven en zeewier

23 mei 2024 | Categorie: Biobased Economy, Circular & Climate-neutral

Dit is de vierde blog in een blogserie over het onderzoeksprogramma Circular & Climate-neutral. Dit programma (KB-34) is gericht op onderzoek dat bijdraagt aan circulaire en klimaatpositieve productiesystemen voor food- en non-foodproducten. Deze blog is geschreven door Katja van Dongen en Elise Hoek, onderzoekers van Wageningen Food Safety Research. Slib uit de…

De regionale overheid als ideale aanjager van de biobased economie: een checklist

27 augustus 2021 | Categorie: Bestuur en beleid, Biobased Economy

Dit artikel is geschreven door Ingrid Coninx, Berien Elbersen en Joske Houtkamp. Leadfoto: Berien Elbersen. Deze blog is geschreven voor mensen die bij provincies, bedrijven of clusterorganisaties werken aan de verdere ontwikkeling van de biobased economie in de regio. Deze mensen hebben vaak meerdere doelen: ondernemers helpen om biobased producten…