De regionale overheid als ideale aanjager van de biobased economie: een checklist

Door: Berien Elbersen · 27 augustus 2021
Categorie: Bestuur en beleid, Biobased Economy

Dit artikel is geschreven door Ingrid Coninx, Berien Elbersen en Joske Houtkamp. Leadfoto: Berien Elbersen. Deze blog is geschreven voor mensen die bij provincies, bedrijven of clusterorganisaties werken aan de verdere ontwikkeling van de biobased economie in de regio. Deze mensen hebben vaak meerdere doelen: ondernemers helpen om biobased producten…

Centre for Biobased Economy: Kweekvijver van toekomstige biobased professionals

Onderzoek student
Door: Gerlinde van Vilsteren · 8 oktober 2015
Categorie: Biobased Economy

De transitie naar de biobased economy biedt Nederland kansen. Want we hebben een sterke landbouwsector, zijn een belangrijk aanvoerland en we beschikken over een goed ontwikkelde chemische industrie. Onze uitgangspositie is dus gunstig. En daarom hebben we ook goed opgeleide mensen nodig. Mensen die bestaande kennis kunnen valoriseren in economisch rendabele biobased producten. In het Centre for Biobased Economy (CBBE) werken onderwijs en bedrijfsleven samen om de biobased professionals van de toekomst op te leiden.