Gezonde voeding en een duurzaam voedselsysteem: twee zijden van de medaille

Gezonde voeding en een duurzaam voedselsysteem

Hoe kun je grote groepen mensen stimuleren tot gezondere en duurzamere voedselkeuzes? Die vraag vind ik als wetenschapper mateloos interessant. Je kijkt dan niet naar het gedrag van de individuele consument, maar richt je op het voedselsysteem waar deze consument onderdeel van uitmaakt. Dit systeem biedt de context waarbinnen mensen…