Wat eten we met kerst? Biologisch vlees!

Lang geleden aten we in mijn studentenhuis in Wageningen voornamelijk vegetarisch omdat er altijd wel één of meerdere huisgenoten geen vlees aten. Natuurlijk hadden we ook een gezamenlijk kerstdiner waarvoor dit keer een vegetarische huisgenoot het hoofdgerecht zou bereiden. Uit de oven kwamen heerlijke geuren maar wat erin zat was…

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Nederland heeft veel veen- en moerige (= voor een deel veen) gronden. Door het verlagen van het waterpeil voor landbouwkundige doeleinden komt het veen in aanraking met de lucht en vergaat het langzaam. Dat heet veenoxidatie. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat de uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie in…

Naar een actieagenda voor duurzaam agrarisch bodembeheer

Bodem

Tijdens een workshop hoorde ik van een adviseur die veel bij boeren aan de keukentafel zit de volgende anekdote. Een melkveehouder wilde geld lenen bij de bank om bodemverbeterende maatregelen te nemen. Daardoor zou hij genoeg ruwvoer voor zijn koeien kunnen telen en hoefde hij geen duur ruwvoer aan te…

essay about leadership

humor essay

Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) werkt aan de ontwikkeling van het concept van de Heideboerderij. Op een aantal locaties in Nederland wordt samen met boeren, schaapherders, natuurorganisaties, burgers, ondernemers en lokale en provinciale overheden gewerkt aan de realisatie van Heideboerderijen. Grazende schaapskuddes op heidevelden of graslanden worden gekoppeld aan akkers en…