Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden
Door: Marcel Vijn · 22 februari 2021
Categorie: Geen categorie

Nederland heeft veel veen- en moerige (= voor een deel veen) gronden. Door het verlagen van het waterpeil voor landbouwkundige doeleinden komt het veen in aanraking met de lucht en vergaat het langzaam. Dat heet veenoxidatie. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat de uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie in…

Heideboerderij; een nieuwe vorm voor gemeenschappelijk gebruik van heide en akkers

Door: Marcel Vijn · 28 november 2018
Categorie: Geen categorie

Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) werkt aan de ontwikkeling van het concept van de Heideboerderij. Op een aantal locaties in Nederland wordt samen met boeren, schaapherders, natuurorganisaties, burgers, ondernemers en lokale en provinciale overheden gewerkt aan de realisatie van Heideboerderijen. Grazende schaapskuddes op heidevelden of graslanden worden gekoppeld aan akkers en…