Kan kringlooplandbouw zonder mensenmest?

5 december 2018 | Categorie: how to write the perfect college essay

Eind oktober stond ik met een filmjournalist in een Drents weiland om kringlooplandbouw uit te leggen voor een video. Ik heb onder andere verteld over de mineralenkringloop van bodem – veevoer – dieren – mest, zoals deze op een melkveebedrijf of een gemengd bedrijf bestaat. Die kringloop is niets nieuws, al…

Heideboerderij; een nieuwe vorm voor gemeenschappelijk gebruik van heide en akkers

28 november 2018 | Categorie: how to write the perfect college essay

Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) werkt aan de ontwikkeling van het concept van de Heideboerderij. Op een aantal locaties in Nederland wordt samen met boeren, schaapherders, natuurorganisaties, burgers, ondernemers en lokale en provinciale overheden gewerkt aan de realisatie van Heideboerderijen. Grazende schaapskuddes op heidevelden of graslanden worden gekoppeld aan akkers en…

Wel of geen grasland in vruchtwisseling met bouwland?

Mais gras
19 september 2018 | Categorie: how to write the perfect college essay

Veel melkveebedrijven bestaan grotendeels uit grasland en een deel snijmaïs, als belangrijkste onderdelen van het rantsoen van de koeien. De snijmaïs wordt vaak jaar op jaar op hetzelfde perceel geteeld. Het is evident dat jarenlange maïsteelt op hetzelfde perceel grote nadelen heeft: de opbrengst loopt terug met soms wel 20%,…

introduction paragraph comparison essay example

Gemengde bedrijfssystemen vanuit het perspectief van een gespecialiseerd bedrijf

Koeien en mais
10 april 2018 | Categorie: how to write the perfect college essay

Het concept van het gemengde bedrijf is een vreemd verschijnsel: het verschijnt regelmatig weer op beleids- en onderzoeksagenda’s, in het verleden zijn veel projecten gedaan en nog steeds worden nieuwe projecten gestart. Echter, het aantal gemengde bedrijfssystemen (GBS) neemt nog steeds af in Europa. Hierdoor ontstaan niet alleen steeds meer…

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven in Noord-Holland

Grasland en aardappelen
26 maart 2018 | Categorie: how to write the perfect college essay

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven is in Noord-Holland een veel voorkomende situatie. Het verbetert het bedrijfsresultaat van de samenwerkingspartners en ook landbouwkundig biedt het voordelen (o.a. verbeterde organische stofvoorziening). Het vereist wel een juist management om negatieve milieukundige effecten (o.a. uitspoeling van stikstof) te voorkomen en een goede bodemgezondheid te…