De sociale inkleuring van samenwerking in de mestmarkt

Bemesting koolzaadakker
Door: Daniel de Jong · 20 augustus 2018
Categorie: Geen categorie

Sinds de invoering van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat in 2006 is het denken en handelen van veehouders en akkerbouwers rond samenwerking in de mestmarkt sterk veranderd. Waar het begon met ‘kopen van plaatsingsruimte’, daar werd in 2016 gewerkt aan ‘leveren van bemestingsproducten’. In dit blog laten we zien,…

Gemengde bedrijfssystemen vanuit het perspectief van een gespecialiseerd bedrijf

Koeien en mais
Door: Pieter de Wolf · 10 april 2018
Categorie: Geen categorie

Het concept van het gemengde bedrijf is een vreemd verschijnsel: het verschijnt regelmatig weer op beleids- en onderzoeksagenda’s, in het verleden zijn veel projecten gedaan en nog steeds worden nieuwe projecten gestart. Echter, het aantal gemengde bedrijfssystemen (GBS) neemt nog steeds af in Europa. Hierdoor ontstaan niet alleen steeds meer…

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven in Noord-Holland

Grasland en aardappelen
Door: Wim van Dijk · 26 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Samenwerking met grondruil tussen landbouwbedrijven is in Noord-Holland een veel voorkomende situatie. Het verbetert het bedrijfsresultaat van de samenwerkingspartners en ook landbouwkundig biedt het voordelen (o.a. verbeterde organische stofvoorziening). Het vereist wel een juist management om negatieve milieukundige effecten (o.a. uitspoeling van stikstof) te voorkomen en een goede bodemgezondheid te…

Mest: van probleem naar waardevol product

Vaste mest strooien
Door: Pieter de Wolf · 10 maart 2018
Categorie: Geen categorie

Dierlijke mest is een belangrijke voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In grote delen van de wereld is dierlijke mest een waardevol product. In Nederland en enkele andere regio’s in de EU wordt mest eerder als een probleem gezien. Het kernprobleem is dat er in deze regio’s teveel mest is: de…