3 maart 2020 | Categorie: nomad, respect, zintuigen

Mest/Manure

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar

Kaart 4. – mest                                                          for English see below

Schapenmest wordt gedroogd, in brokken verdeeld en gebruikt als brandstof. “Vuur van gedroogde schapenmest geeft de beste warmte.” “Het is puur als goud” en vormt een connectie met de cirkel van het leven, waar het afval van de dieren opnieuw wordt gebruikt als brandstof en energiebron.

Umud: Het fornuis in de yurt wordt gestookt op gedroogde schapenmest. “Als het regent, droogt de mest niet en heb je geen brandstof. Je hoopt elke zomer dat alles en iedereen gezond blijft, kinderen en dieren.

Iedereen bemest zijn moestuin en zijn boomgaard. Dat maakt de grond luchtiger en zorgt voor een goede voedingsbodem voor nieuw leven. In mest zitten grondstoffen en nutriënten zoals eiwitten, fosfaten, nitraten, kalium en vetzuren.

 

Mursabec: Beren hebben in duizenden jaren gezorgd voor de beste appels en peren. Hun mest speelde daarbij de hoofdrol. De beren doolden meer dan 10.000 jaar door de fruitbossen. Zij kozen steeds voor de lekkerste en zoetste vruchten. Vervolgens poepten ze de pitten uit. De berenmest vormde een gunstige voedingsbodem voor de aanwezige zaden. Zo zijn de beren verantwoordelijk voor de beste selectie van ons fruit.

Meer over mest als grondstof https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Mest-1.htm

 

zie ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  5 wit/white  6 verhalen/stories  7 biodiversiteit/biodiversity  8 gevaar/danger  9 netwerk/network  onderzoek/research  art meets science

Map 4. – Manure

Sheep’s manure is dried, broken into pieces and used as fuel. “Fire from dried sheep’s manure give the best heat.” “It’s as pure as gold” and forms a connection with the circle of life, where the waste matter from the animals is re-used as fuel and a source of energy.

Umud: The stove in the yurt is fired using dried sheep’s manure. “If it rains the manure doesn’t dry and you don’t have any fuel. Every summer you hope that everything and everyone stays healthy, children and animals.”

Everyone fertilises their vegetable garden and orchard with the manure. That makes the ground lighter and ensures a fertile soil base for new life. Manure contains raw materials and nutrients such as proteins, phosphates, nitrates, kalium and fatty acids.

Mursabec: Over thousands of years bears ensured the best apples and pears here. Their manure played an important role in this process. The bears roamed around in the fruit tree forests for more than 10,000 years. They always chose the tastiest and sweetest fruit. Then they excreted the seeds. The bear manure formed a favourable soil base for the seeds it contained. And so it’s the bears who are responsible for the best selection of our fruit.

See https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Mest-1.htm for more information on manure as raw material.

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *