3 maart 2020 | Categorie: respect, verhalen, vilt

Wit/White

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar...

Kaart 5. – wit                                                for English see below

 

Respect voor een plek of omgeving toon je met witte linten.

Wit staat voor puurheid, helderheid, onschuld en ontzag: berkenbast, paardenmelk (warm of gefermenteerd), zilver, zout, brood en korstmos zijn allemaal wit van kleur.

De bewoners van de vallei hebben hun eigen verhaal opgetekend op bijna blanco kaarten. Wit is ook de kleur van de dood, je wordt begraven in wit vilt.

Respect is er ook voor vuur, voorouders, graven, rivieren, waterputten en bronnen, evenals voor bergen, de yurt, de grond waar je geboren bent, brood, het hout van de jeneverbesstruik (dat gebruikt wordt voor strijkinstrumenten zoals de kumuz), de adelaar (de afbeelding van een adelaar op een graf geeft aan dat hier een jager begraven ligt), gasten en de zonsopgang.

zie ook:  1 grond/ground  2 nomadisch bestaan/nomad life  3 vilt/felt  4 mest/manure   6 verhalen/stories  how to start an expository essay  https://weblog.wur.eu/essay-on-favourite-sport-football/  pitt university application essay  onderzoek/research  art meets science

Map 5. – White

White stands for purity, clarity, innocence and respect. White ribbons are used to display respect for a place or your surroundings. Bark from the birch, horses’ milk (warm or fermented), silver, salt and lichen are all white in colour. The valley’s inhabitants have drawn their own story on the virtually blank maps. White is also the colour of death, people are buried in white felt.

Respect is also displayed for fire, forefathers, graves, rivers, wells and springs, as well as for the mountains, the yurt, the ground where you were born, bread, the wood from the juniper bush (that is used to make string instruments such as the kumuz), the eagle (the illustration of an eagle on a grave indicates that a hunter is buried here), guests and sunrise.

Door Marjolijn Boterenbrood

Beeldend kunstenaar

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *