20 juni 2017 | Categorie: Voedselvoorziening

Planten verbouwen op drijvende eilanden (III)

Door Melindy Dirks

Masterstudent Animal Sciences...

Woensdag 14 juni hebben we onze zielige spinazieplanten uit hun lijden verlost. Tijd om te kijken wat de resultaten zijn van ons experiment over drijvende eilanden (zie ook mijn eerste en tweede blogpost hierover). We hebben het vers-en drooggewicht van zowel wortels als blad en het bladoppervlakte gemeten. Ook waren we van plan het worteloppervlak te meten, maar daarvoor hadden we het meetapparaat al lang van te voren moeten reserveren. Weer een wijze les voor de volgende keer!

Maar nu… Ik zal jullie niet langer in spanning houden wat betreft onze resultaten.

Drooggewicht

Drijvende eilanden Grafiek drooggewicht

Grafiek 1. Gemiddeld drooggewicht spinazieplanten op verschillende ondergronden.

Allereerst het drooggewicht, want van het versgewicht werden we niet veel wijzer. Spinazieplanten die op zoetwater groeiden, laten gemiddeld een hoger drooggewicht van het blad zien dan elke andere behandeling. Naarmate de zoutconcentratie toeneemt in het water, neemt het drooggewicht van het blad af. Het drooggewicht van de spinazieplanten die in het rivierzand opgroeiden is duidelijk groter, maar geen van de boven genoemde resultaten is significant. Het enige significante resultaat (conclusie gemaakt m.b.v. SPSS) met betrekking tot het drooggewicht is dat planten die opgroeiden bij een zoutconcentratie van 15 g/L lager is dan planten die opgroeiden met zoet kraanwater.

Bladoppervlak

Aansluitend op het drooggewicht volgt het bladoppervlak. Net als bij het drooggewicht hebben planten van de behandeling van zoet kraanwater een groter bladoppervlak. Ook zijn de planten van de 15 g/L zoutbehandeling significant kleiner dan de planten van de drijvende eilanden op zoet water. Net als bij het drooggewicht lijkt er een trend te zijn dat het bladoppervlak afneemt naarmate de zoutconcentratie in het water toeneemt, maar ook hierbij is er geen significant verschil.

Drijvende eilanden Grafiek bladoppervlak

Grafiek 2. Gemiddeld bladoppervlak spinazieplanten op verschillende ondergronden.

Wat ook leuk is om te zien, is dat planten gekweekt op zoet water het gemiddeld beter doen, met oog op bladoppervlak, dan de planten in het rivierzand (niet significant). Ik moet wel toegeven dat, aan het eind van de groeiperiode, de planten in de potten het steeds beter begonnen te doen en veel nieuw blad aanmaakten. Dit heeft waarschijnlijk ook de hoge standaardafwijking veroorzaakt in de grafiek. Ik verwacht dus dat als we de planten langer hadden laten staan, het bladoppervlak van de planten in de potten hoger zou worden dan de planten in de zoetwater behandeling.

Aantal bladeren per plant

Na een groeiperiode van 17 dagen eindigen de planten in de potten met de hoogste hoeveelheid bladeren en de hoogste relatieve groei wanneer het aantal bladeren aan het begin en eind van de groeiperiode worden vergeleken. Opmerkelijk is dat planten van de 5 g/L zoutbehandeling een grotere relatieve groei tonen dan planten van de zoetwater behandeling. Er zit dus een redelijk groot verschil in de relatieve groei van de potbehandeling en de zoetwater behandeling. Dit is natuurlijk niet gewenst voor als we op echte drijvende eilanden willen gaan telen. ‘Gelukkig’ is ons experiment niet heel representatief, dus er is nog hoop bij verder onderzoek!

Chlorofyl hoeveelheid

In het algemeen laten bladeren van planten van de rivierzandbehandeling een hogere chlorofylhoeveelheid zien dan alle andere behandelingen. Dit is overal significant op dag 9. Tussen alle drijvende eilanden is er niet veel verschil in de hoeveelheid chlorofyl van de bladeren.

Drijvende eilanden Grafiek chlorofyl

Grafiek 3. Gemiddelde hoeveelheid chlorofyl in spinazieplanten op verschillende ondergronden.

Bloei

Binnen de groeiperiode begonnen planten van meerdere behandelingen ook al met de bloei. Geen goed teken; dit laat zien dat de planten heel veel stress hebben. Gelukkig waren er bij elke behandeling wel enkele planten die dit deden, dus dit heeft waarschijnlijk niets met de behandeling zelf te maken.

Resultatenverwerking drijvende eilanden

De resultaten zijn verwerkt, nu zijn we druk bezig een discussie te schrijven waar we een hoop hebben uit te leggen! Hoe komt het dat onze planten zo slecht gepresteerd hebben? Welke resultaten kunnen we gebruiken om iets te kunnen concluderen? En misschien wel de belangrijkste vraag:

Wat kunnen we in het vervolg beter doen?

De vierde en laatste blog waarin ik deze vragen probeer te beantwoorden, lees je hier!

Door Melindy Dirks

Masterstudent Animal Sciences

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *