3 juli 2017 | Categorie: Voedselvoorziening

Planten verbouwen op drijvende eilanden (IV)

Door Melindy Dirks

Masterstudent Animal Sciences

Zo, mijn laatste blog, met onze conclusies en aanbevelingen over teelt op drijvende eilanden! Eind vorige week hebben we ons wetenschappelijk verslag over dit experiment ingeleverd en een presentatie gehouden. Er viel erg veel uit te leggen over onze resultaten en in dit artikel zal ik dat ook voor jullie lezers doen.

Suboptimale condities

Ja, een experiment waarbij de condities alles behalve optimaal waren dus.

  • In het begin van het experiment waren de condities alles behalve optimaal. We begonnen al met startmateriaal van 10 à 20 spinazieplanten (niet met dezelfde grootte!) in een potje met aarde, die we bij een plantenzaak moesten kopen. Dit omdat de universiteit zelf geen spinazieplanten ter beschikking had op dat moment en tijd om zelf spinazieplanten te zaaien hadden we niet.
  • Bij het overzetten van de spinazieplanten van de potjes naar de drijvende eilanden hebben we de wortels helaas beschadigd. Daarnaast was het tijdens het overzetten maar liefst 39 ºC in de kas. De pompen die het toegevoegde digestaat door het water moesten circuleren, warmde het water ook nog eens op met deze warme lucht.
  • Tijdens het toevoegen van het digestaat hebben we een rekenfout gemaakt bij het verdunnen. Dit heeft waarschijnlijk de slechte start veroorzaakt voor de planten in de potbehandeling.
  • Bovendien kwamen we er tijdens de proef achter dat sommige planten werden afgekneld door de gebruikte klemmetjes, waardoor sapstromen waarschijnlijk werden belemmerd voor deze planten. Deze klemmetjes gebruikten we om de perforaties in de containers te vullen.
  • Tenslotte werden sommige spinazieplanten tijdens de laatste dagen van de proef ook nog eens belaagd door bladluizen van een buurexperiment. Ja, een experiment waarbij de condities alles behalve optimaal waren dus.

Leerpunten

Wat hebben we hier allemaal van geleerd? Ten eerste (en waarschijnlijk ook het belangrijkste): plan je proef ver van tevoren! Maak alle berekeningen voordat je de proef inzet, verzamel alle benodigde materialen zodat je niet met lege handen staat bij het inzetten en zaai de planten zelf in de kas voor, zodat je plantjes beschikbaar zijn op het moment dat je met de proef wilt starten. Voorzaaien voorkomt ook dat planten veel stress ondergaan wanneer ze worden overgezet op de drijvende eilanden.

Vergeet ook niet om de meetapperatuur ver van tevoren te reserveren. Zo konden wij bijvoorbeeld geen gebruik maken van de Root Surface Area meter om het worteloppervlak te meten. Het bleek dat je deze machine al enkele weken van tevoren moet reserveren.

Om zo weinig mogelijk invloed van andere experimenten te hebben, is een schone en geïsoleerde werkomgeving cruciaal. In onze proef hebben de planten waarschijnlijk niet veel negatieve effecten ondervonden van de bladluizen, maar bij sommige buurexperimenten was dit wel het geval.

Resultaten

Proefresultaat Drijvende eilandenNu over de resultaten. De resultaten van het drooggewicht (van zowel wortels als blad) en het bladoppervlak van de spinazieplanten laten veel standaardafwijking zien. Dit komt doordat er binnen een behandeling veel verschil tussen de planten zat; de ene plant deed het goed terwijl een andere plant, bijvoorbeeld door afknelling, dood ging. De resultaten van het bladoppervlak van de planten was ook niet nauwkeurig, omdat sommige bladeren geheel opgekruld waren waardoor het moeilijk was het bladoppervlak te meten. Ook de hoeveelheid chlorofyl was niet bij elke plant te meten. De regel was om bij elke plant het tweede blad te meten, maar soms was dat niet haalbaar door bijvoorbeeld te kleine bladeren of dode planten.

Significant én representatief?

Binnen onze data vallen wel significante resultaten te behalen. Echter, er is een grote twijfel of deze resultaten wel representatief zijn. Wat nou als we de proef langer hadden laten staan? Op het eind gingen de planten in de potten flink vooruit qua groei. Zouden zij de planten van de zoetwaterbehandeling hebben ingehaald? Zouden de resultaten veel verschillen als alle groeiomstandigheden wél optimaal waren? Misschien gingen de planten met 15 gram zout per liter het op een gegeven moment wel weer goed doen? Dan zouden we natuurlijk op een heel andere conclusie uitkomen.

Tijdens de proef gingen bij elke behandeling, maar vooral bij de potten, sommige planten bloeien. Dit is een teken dat de planten onder veel stress groeide. Als we de proef langer hadden laten doorlopen, zouden onze resultaten dus waarschijnlijk niet veel veranderd zijn door deze bloei, maar een nieuw experiment zou waarschijnlijk wel andere resultaten geven.

Teelt op drijvende eilanden een goed alternatief?

Een antwoord op de vraag of teelt van spinazie op drijvende eilanden op brak water mogelijk is, hebben we uit dit experiment niet kunnen halen. Ons experiment is hiervoor niet representatief genoeg. Echter, áls we van onze resultaten zouden uitgaan, zouden planten gecultiveerd op een zoutconcentratie van 5 gram per liter een opbrengst geven wat de helft zou zijn van de op zoet water gekweekte spinazie. In een tijd waarin voedsel heel schaars gaat worden, zal het kweken van spinazie op water met deze concentratie misschien toch wel handig zijn; alle beetjes helpen. Echter, bij een concentratie hoger dan 5 gram per liter, is de opbrengst nóg lager. Teelt op water met deze concentratie zal dus niet erg veel opleveren.

…het concept ziet er goed uit!

Al met al was het leuk om deze proef uit te voeren. We hebben in ieder geval ons best gedaan een antwoord te vinden op het toekomstige voedsel-en ruimteprobleem en zullen dit in de toekomst natuurlijk blijven doen. Meer onderzoek is nodig op het gebied van drijvende eilanden, want het concept ziet er goed uit!

Bedankt Sander Huurman en Marcel Vijn voor het coördineren en inspireren van ons onderzoek. Ik hoop dat jullie meer succes boeken met verder onderzoek. Stichting Drijvende eilanden bedankt voor het idee. Naar mijn mening is er echt een toekomst te vinden voor teelt op drijvende eilanden! Maar waar, met welke opzet en met welke gewassen is nog de vraag.

Heb jij nog een aanvulling op deze discussie, of heb je een vraag? Benoem het in onderstaand reactieveld!

Door Melindy Dirks

Masterstudent Animal Sciences

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *